Základními příčinami suchého oka je nedostatečná tvorba slz nebo jejich zvýšené vypařování (suchý vzduch, klimatizované prostory), často se kombinují navzájem.

Syndrom suchého oka představuje jedno z nejčastějších onemocnění v rámci oftalmologické praxe. Proč tomu tak je a co ho způsobuje?

Syndrom suchého oka je onemocnění, které má řadu příčin. Postihuje slzný film a povrch oka. Projevuje se příznaky oční nepohody, poruchami vidění, nestabilitou slzného filmu a možným poškozením povrchu oka. Je doprovázeno zvýšenou osmolaritou slzného filmu a zánětem povrchu oka. Tyto projevy tvoří určitým způsobem „bludný kruh“ a vzájemně udržují a zhoršují projevy suchého oka. Základními příčinami je nedostatečná tvorba slz nebo jejich zvýšené vypařování (suchý vzduch, klimatizované prostory), často se kombinují navzájem.

Kdo patří mezi rizikovou skupinu a lze těmto komplikacím předejít?

Syndromem suchého oka trpí více jak třetina populace. Do rizikových skupin patří obecně osoby starší 50 let; zvýšené riziko je u žen, pacientů s celkovými chorobami – cukrovka, poruchy pojiva, onemocnění štítné žlázy, Sjögrenův syndrom. Také používání kontaktních čoček a některé celkově podávané léky mohou tyto obtíže vyvolávat. Často si pacienti všimnou projevů spojených se suchým okem po některých očních operacích. Je potřeba nepřetěžovat oči při práci s počítači (je spojena se sníženým mrkáním a vysycháním očí), dělat přestávky, vyvarovat se zakouřeného prostředí, při obtížích včas absolvovat oční vyšetření.

V pozdějších stadiích prosáknutí spojivky, bolesti povrchu oka, někdy z podráždění povrchu oka paradoxně i slzení.

Jaké jsou příznaky a co se stane, pokud je pacient zanedbá?

Příznaky v počátečních fázích jsou mírné – oční nepohoda, zvýšená oční únavnost. V pozdějších stadiích prosáknutí spojivky, bolesti povrchu oka, někdy z podráždění povrchu oka paradoxně i slzení. Při zanedbání se obtíže zvětšují a může vzniknout zánět rohovky.

Jak lze nepříjemné následky odstranit? Co byste doporučil pacientům – ať už těm, kteří mají počáteční příznaky, tak těm v pokročilém stadiu?

Obtíže většinou lze zmírnit až odstranit v počátečních stadiích úpravou pracovního režimu (práce s počítači) a používáním náhražek slz. V dnešní době jich je na trhu velké množství a dovolují cíleně upravit poruchy jednotlivých složek slzného filmu. Při pokročilejších stadiích přicházejí v úvahu steroidy, umělé uzávěry slzných cest, přípravky z krevního séra. Samozřejmostí je odpovídající léčba případných celkových onemocnění. Pozornost věnujeme stavu víček, jejich postavení, funkci žlázek ve víčku vytvářejících tukovou složku slz. Pomoc přináší i pravidelné používání lněného oleje, omega mastných kyselin. Doprovodnou imunologickou reakci tlumíme podávání kapek obsahujících cyklosporin.