Operace zraku pomocí laseru se u nás běžně provádí od devadesátých let, takže můžeme hovořit o léty ověřené metodě. Jedná se o zákroky, které především mladším pacientům významně mění život k lepšímu. Zbaví je závislosti na brýlích a kontaktních čočkách. Díky laseru jsme schopni odstranit většinu dioptrických refrakčních vad oka jsou krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. V současnosti jsou takové zákroky bezpečné a prakticky okamžitě, přitom dlouhodobě se vám po operaci zlepší zrak. Aby ale zákrok takto opravdu dobře dopadl, je třeba splnit několik základních předpokladů.

Informovanost pacienta

Existuje celá řada operačních metod a velké množství laserových center. Jestliže se pacient rozhoduje o provedení oční operace, měl by vědět, jak taková operací probíhá, a zároveň by si měl umět vybrat správné centrum, kde zákrok proběhne. Řada pacientů jako hlavní kritérium vidí cenu zákroku. Má to svou logiku – na druhou stranu ale hovoříme o operaci, kterou byste v optimálním případě měli podstoupit jedenkrát v životě. Proto bych toto hledisko nezařazoval na první místo.

Jak najít správné pracovište pro operaci?

Na téma laserových operací očí si můžete na internetu najít tisíce příspěvků – ať již odborných nebo komentářů pacientů. Některé z nich jsou reklamní, jiné jsou pro laika nesrozumitelné a mnohé komentáře bývají neobjektivní a zkreslující. Přesto bych doporučoval při rozhodování, kam půjdu, reference na jednotlivá pracoviště nevynechat. Z vlastní zkušenosti vím, že velká skupina pacientů obejde několik pracovišť před tím, než podstoupí vlastní operační zákrok. Osobně takové řešení považuji za rozumné a takových pacientů si vážím. Uvědomují si totiž, jaký význam má pro člověka zrak.

Česká oftalmologie je na špičkové evropské i celosvětové úrovni. Většina pracovišť je srovnatelná a velmi kvalitní. Řada z nich má mnohaleté zkušenosti a tisíce spokojených klientů.

Česká oftalmologie je na špičkové evropské i celosvětové úrovni. Většina pracovišť je srovnatelná a velmi kvalitní. Řada z nich má mnohaleté zkušenosti a tisíce spokojených klientů. Za nejdůležitější kritérium však považuji zkušenost chirurga a celého jeho vyšetřovacího a operačního týmu. Velký důraz by měl být kladen již na předoperační vyšetření. Kromě zjištění zrakových funkcí a toho, jak velká je dioptrická hodnota vaší zrakové vady, je rovněž třeba překontrolovat stav všech struktur oka.

Kdy se operace nedoporučuje...

Může se stát, že předoperační vyšetření ukáže, že zákrok by představoval neúměrné riziko. V takovém případě je vhodné operaci nedoporučit. Z toho důvodu trvá předoperační vyšetření minimálně dvě hodiny a v případě potřeby jsou doporučena i další doplňková vyšetření. Existují i pracoviště, kdy předoperační vyšetření proběhne v minimálním rozsahu a ještě ten samý den následuje operace. Osobně takové řešení odmítám. Již jsem uvedl, že je to zákrok nejlépe na celý život a proto preferuji co nejdůkladnější vyšetření.

Na základě předoperačního vyšetření lékař určí, zda je klient vhodným kandidátem na operaci a současně mu doporučí optimální chirurgickou metodu. Na většině pracovišť vám nabídnou hned několik alternativních řešení. Současné operační zákroky se v zásadě dělí do několika kategorií a není těžké se v nich alespoň zběžně orientovat.

Jak operace probíhá

Podstatou laserové operace je upravení tvaru rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Ten dokáže po dopadu na povrch rohovky šetrně odstranit velmi tenkou vrstvu tkáně. Energie laserového záření přeruší spojení mezi jednotlivými molekulami tkáně – dokonce je doslova odpaří. Každý puls laseru dovede odstranit rohovkovou tkáň s přesností na 0,25 mikrometru. Jeden mikrometr je přitom tisíckrat menší než milimetr. Rozložení laserových pulsů řídí počítač a umí zakřivit rohovku tak, aby srovnal její nestandardní tvar zodpovědný za oční vadu.

Chirurgickou léčbu očních vad nastartoval objev excimerového laseru v sedmdesátých letech. Později se začal používat i v medicíně. První laserová operace byla uskutečněna již v roce 1987. To bylo ještě na slepém oku, ale o rok později již u vidoucího pacienta.

Chirurgickou léčbu očních vad nastartoval objev excimerového laseru v sedmdesátých letech. Později se začal používat i v medicíně. První laserová operace byla uskutečněna již v roce 1987. To bylo ještě na slepém oku, ale o rok později již u vidoucího pacienta. Od té chvíle zažívalo toto odvětví medicíny obrovský boom. Kromě zájmu pacientů docházelo k neustálému zdokonalování technologií a operačních postupů. Základní princip ale zůstává stejný.

Krátkozrakost

V případě, že chceme odstranit krátkozrakost, je třeba rohovku v centru oploštit. U krátkozrakosti totiž paprsky dopadají před sítnici a na ní je obraz rozostřený. Díky oploštění rohovky dojde k většímu rozptylu světla při průchodu okem a následně ke změně dopadu paprsků světla z původní pozice před sítnicí přímo na sítnici. Opačná vada – dalekozrakost – má logicky opačný princip. Lomivý aparát oka není schopen dostatečně zaostřit paprsky na sítnici a láme je až za ní. Při operaci je proto třeba zvýšit zakřivení rohovky tak, aby opět paprsky dopadly na sítnici. Toho docílíme zestrmením středu rohovky. Změnu dopadu paprsků velmi dobře simulují brýle. Po operaci ale najednou uvidíte ostře i bez nich.

Zákroky povrchové a zákroky hloubkové

Laserové operace zraku můžeme podle náročnosti rozdělit na zákroky povrchové a zákroky hloubkové. Čím se liší a jaké je optimální provedení operace? Zákroky povrchové mají různé názvy, ale u všech jsou odstraňovány a modelovány povrchní vrstvy rohovky. Povrchní vrstva rohovky se nazývá epitel a neustále se obmeňuje. Při jejím odstranění se obnaží nervová zakončení v rohovce. To vede k poměrně významné bolestivosti, ale třeba pod kontaktní čočkou se povrch do tří nebo čtyř dnů zahojí novou vrstvou epitelu. Této regenerační schopnosti povrchu rohovky se využívá u všech typů povrchových zákroků.

Jaké metody se při povrchovém zákroku používají?

  • Vůbec nejstarší, ale stále hojně používanou metodou laserovou technikou je tzv. PRK (z angl. Photorefractive Keratectomy). Epitel rohovky se odstraní pomocí chirurgického nástroje nebo s použitím kartáčku. Po laserové modelaci rohovky musí být oko kryto kontaktní čočkou. Během výše uvedených tří nebo čtyř dnů po operaci vás budou provázet nepříjemné pocity, optimální vidění pak můžete očekávat zhruba po měsíci či později.
     
  • Novější operační metodou, při které se epitel mechanicky neodstraňuje, ale je odstraněn přímo laserem, je tzv. No Touch. Problém této metody bohužel spočívá v tom, že každý jedinec má individuální výšku vrstvy epitelu a neexistuje možnost, jak tuto výšku dopředu zjistit. Epitel se proto odstraňuje pouhým odhadem a konečné výsledky mohou být v důsledku značně nepřesné.
     
  • LASEK je další metoda, u níž se lokálně použivá koncentrovaný alkohol, který se nanese přímo na epitel. Po kontaktu s alkoholem na epitule vznike vrstva tvořená odumřelými buňkami. Ta se odklopí a následuje laserové tvarování oka. Po operaci se tato vrstva nahrne zpět a funguje částečně jako přirozená čočka. Ve většině případů se ovšem musí na oko stejně nasadit klasická čočka. Paradoxně tak může v některých případech tato vrstva odumřelých buněk zpomalit celkovou dobu hojení.
     
  • Podobnou metodou je EpiLASIK. U této techniky je pomocí speciálního přístroje shrnut epitel rohovky podobně, jako když se roluje koberec. V případě, že se podaří zachovat nedotčený můstek, je možné na konci operace opět epitel vyrovnat a napnout na původní plochu. Na rozdíl od metody LASEK je EpiLASIK šetrnější k epitelové vrstvě, stále se ale často používá krytí kontaktní čočkou.

Metody hloubkové jsou přístrojově a technicky náročnější

Také ale nabízí několik metod zákroku. Stále nejpřesnější a nejbezpečnější metodou, v současnosti upřednostňovanou na všech špičkových zahraničních pracovištích, je tzv. LASIK. Při použití této metody se nejprve seřízne tenká lamela na vrcholu rohovky silná 100 až 140 mikrometrů. Lamela se odklopí a lékař pod ní laserem vytvaruje rohovkové lůžko. Poté, co upraví tvar hlubších rohovkových vrstev, přiklopí lamelu zpět na původní místo. K jejímu přichycení stačí několik minut. Není třeba ji přišívat ani povrch oka krýt kontaktní čočkou. Hojení oka po operační technice LASIK je velmi rychlé a prakticky bezbolestné – trvá jen několik hodin. Zraková rehabilitace je navíc prakticky okamžitá a vidění se stabilizuje během několika dnů. Pooperační rekonvalescence tak pacienta v běžném životě omezí jen minimálně.

Metodu LASIK v současnosti známe ve dvou základních verzích. Liší se od sebe technologií, kterou vytváří rohovkovou lamelu. Historicky starší metodou je použití přístroje, který se označuje jako mechanický mikrokeratom. Ten se skládá ze dvou základních částí. První část se přisaje na povrch oka, aby ho dobře fixovala a zabránila tak jeho nechtěným pohybům. Druhá část se pak zasune přímo do lamely a pohybuje se v ní podobně jako hoblík. Hladký řez zajišťuje rychle kmitající žiletka. Díky neustálému zdokonalování technologií je zajištěna bezpečnost i poměrně dobrá přesnost tloušťky a pravidelnosti lamely. Úspěšnost při této metodě ale rovněž z velké části závisí na zručnosti a zkušenosti chirurga.

Druhou možností je použití femtosekundového laseru. Laserový paprsek zaostří do jednoho bodu, kde dojde ke koncentraci energie a tkáň rohovky se zde doslova odpaří. Tím vznikají drobné bublinky, které dále pomáhají v procesu dělení tkáně. Nejlepší femtosekundové lasery jsou dnes schopné vytvořit bod o průměru pouhých 2 mikronů. Lamela vytvořená tímto způsobem je dokonalejší a hladší než při použití žiletky. Další výhodou je možnost pomocí počítače tvarovat i okraje lamely a zajistit tak její dokonalé přilnutí poté, co ji navrátíme do původní pozice. Oko se při použití femtosekundového laseru opět fixuje přísavným kroužkem.

Metoda využívající výhradně energie femtosekundového laseru se nazývá ReLEX SMILE. Lékař při ní nepoužívá klasickou otevřenou lamelu rohovky, ale pomocí laseru vytvoří hloubce rohovky vytvoří jakousi trojrozměrnou čočku. Tu následně uvolní od okolní tkáně a odstraní ji řezem kolem tří milimetrů z rohovky pomocí pinzety. Výsledným efektem je ztenčení a oploštění rohovky v jejím středu. Tato operace je proto vhodná výhradně pro korekci krátkozrakosti. Bohužel není doposud možné tímto způsobem individuálně tvarovat rohovku.

Operace očí - standardně či individuálně

Jako standardní zákrok označujeme operační techniku, kdy různí pacienti se stejnou dioptrickou vadou absolvují naprosto identický zákrok. Takto se dá bezproblémově odstranit běžná krátkozrakost, dalekozrakost a případně jejich kombinace s astigmatismem. Modelovaný povrch oka je zcela souměrný – podobně jako klasické brýlové sklo. Tato technika přináší nejlepší pooperační výsledky.

Co je tedy onen individualizovaný zákrok? Jednoduše řečeno, jedná se o proceduru „na míru“ oku pacienta a sahá se při ní po těch nejmodernějších technologií. Základem je využití maximálně přesné předoperační analýzy oka (při ní se používá například techonlogie iDESIGN). Předoperační analýza odhalí v oku pacienta velmi přesnou soustavu vad. Kromě osových vad (krátkozrakosti a dalekozrakosti) a astigmatismu, které odstraní i standardní procedura, dovedeme s výsledky analýzy odstranit i odchylky vyšších řádů a zejména přítomné nepravidelnosti. Následně vytvoříme operační plán, kde navrhneme úpravu zakřivení rohovky. Tato data pak zadáme do řídící jednotky laseru.

Současné možnosti laserové refrakční chirurgie jsou zkrátka úžasné a zkušenosti s touto chirurgií i u nás jsou již dlouhodobé. V moderní době je závislost na brýlích a kontaktních čočkách mnohdy vnímána jako zásadní hendikep.

Pro tento individualizovaný typ operace se v současnosti výhradně využívá vytvoření lamely femtolaserem. Díky tomu můžeme vytvarovat maximálně přesnou lamelu. Po nadzdvižení lamely se aktivuje systém umožňující precizní zaměření oka pacienta. Po celou dobu zákroku dochází k porovnávání bodů na duhovce získaných na základě předoperačního vyšetření pacienta (tzv. duhovková mapa) s body snímanými speciální kamerou při vlastním laserovém zákroku. Tím se zcela vyloučí chybný dopad paprsku excimerového laseru na povrch rohovky i při pohybech oka pacienta. Tímto způsobem mohou být přesně odstraněny všechny optické nedokonalosti. Pooperační výsledky při použití individualizovaných technologií proto dosahují lepší než stoprocentní zrakové ostrosti.

Současné možnosti laserové refrakční chirurgie jsou zkrátka úžasné a zkušenosti s touto chirurgií i u nás jsou již dlouhodobé. V moderní době je závislost na brýlích a kontaktních čočkách mnohdy vnímána jako zásadní hendikep. Je jistě nelehké se rozhodnout pro operaci a někdy je ještě těžší vybrat tu správnou proceduru a správné pracoviště. Možná proto ještě jednou zopakuji zásadní radu na závěr. Operace očí je zákrok, který má mít dlouhodobý efekt, proto v tomto případě bezpochyby platí, že ušetřit právě tady za každou cenu je šetření na nesprávném místě.