Příčinou vzniku neostrého vidění u jinak zdravého oka je nepoměr mezi délkou oka a jeho dioptrickou sílou rohovky a čočky. Oko je tedy delší nebo kratší než by optimálně mělo být.

Opomíjená oční vada

Astigmatismus je jednou z nejběžnějších dioptrických vad a bohužel je často opomíjený. Ale začněme od začátku. Jak vlastně dioptrická vada vzniká? V populaci je nulová dioptrie velmi vzácná. 99,9 % očí má nějakou dioptrickou vadu. Příčinou vzniku neostrého vidění u jinak zdravého oka je nepoměr mezi délkou oka a jeho dioptrickou sílou rohovky a čočky. Oko je tedy delší nebo kratší než by optimálně mělo být. Nemalý vliv má také pravidelný tvar rohovky a čočky.

Všichni známe „klasické“ vady jako je krátkozrakost a dalekozrakost. Krátkozrakostí označujeme oko delší a pro korekci používáme rozptylné čočky. Poznáte je tak, že nejsilnější části brýlového skla je okraj. Opačnou vadou je dalekozrakost, kdy oko je kratší a řešením je předpis spojné čočky. Charakteristickou vlastností spojek je silný střed skla a tenčí okraj. Paprsky vstupující do oka dopadnou do jednoho místa, které je za nebo před sítnicí.

Astigmatismus = vrozená vada

Předmětem našeho zájmu je ale astigmatismus. Tuto dioptrickou vadu nalezneme v různé míře u 95 % lidí. Jedná se o vrozenou vadu. Lidské oko má dvě hlavní místa, která jsou zodpovědná za pravidelnost zobrazení, a to rohovku a čočku. Ideálně by oba systémy měli mít dokonale kruhový tvar. Na světě, a obzvláště v lidském těle, není nic zcela pravidelné, a tak se místo koule představte spíše ragbyový míč. V astigmatickém oku tedy nejsou všechny paprsky vstupující do oka spojovány v jednom místě a vzniká tak rozmazání. Lze ale najít směr, ve kterém je rozmazání největší. O tomto místě mluvíme jako o ose astigmatismu. Pro lepší názornost si představte tečku. V astigmatickém oku dojde k rozmazání a tečka je viděna s duchem. Při vyšších hodnotách astigmatismu může být popisováno až dvojení obrazu.

Stále populárnější operace na odstranění dioptrií, kdy astigmatismus menšího stupně můžeme odstranit laserovými výkony.

Korekce vidění pomocí cylindrů

Astigmatismus lze zkorigovat pomocí cylindrů. Jedná se o brýlové sklo, které dorovnává dioptrie v místě největšího rozmazání a vidění se vyjasní. Cylindry ale nemusíme dát jen do brýlí, ale také do kontaktních čoček. Hodnoty do 0,5 cylindrické dioptrie jsou považovány za zcela normální. Pokud se podíváme do minulosti, tak nebylo nutné je řešit. S nástupem digitální technologie dochází ke změně nároků na zrakovou ostrost a lidé vyžadují korekci i drobných dioptrií. V praxi se často stane, že zkorigování 0,5 cylindrické dioptrie vede k velkému subjektivnímu zlepšení vidění a člověk je konečně spokojen s kvalitou svého vidění.

Stále populárnější jsou operace na odstranění dioptrií, kdy astigmatismus menšího stupně můžeme odstranit laserovými výkony. Metodou se stabilnějším efektem je implantace fakických nitroočních čoček. A pokud Vás zároveň trápí i neostré vidění do blízka spojené s věkem, tak jsou pro Vás řešením torické trifokální čočky, které řeší i astigmatismus.