Každý dostane do vínku genetickou informaci jako mozaiku složenou z genů svých předků i z dávné minulosti. Narodíme se s tímto bazálním nastavením svého zdraví modifikovaným životním stylem a chorobami své matky v době jejího těhotenství, průběhem porodu, doby kojení a převážně rodiči nastaveným životním stylem v dětství.

Naprostá většina mladých dívek, které dospěly ke své rozumové soběstačnosti, je zdravých a začíná svou osudovou hru o to, jak budou zdravé, až jim bude 50 a více let, jestli a v jaké kondici se dočkají důchodového věku.

Mantinely zdraví

Tím máme dány mantinely pro své zdraví, v nichž se můžeme pohybovat od jednoho k druhému v závislosti na příznivých či nepříznivých vlivech, jichž jsme buď sami strůjci, anebo které nás děním osudu potkají. Mým oborem je gynekologie a porodnictví, proto hlavním objektem mého zájmu je žena a její nenarozené dítě až do období příchodu na tento svět. Naprostá většina mladých dívek, které dospěly ke své rozumové soběstačnosti, je zdravých a začíná svou osudovou hru o to, jak budou zdravé, až jim bude 50 a více let, jestli a v jaké kondici se dočkají důchodového věku.

Moderní zdravotnictví

Kromě tohoto otisku vlastní osobnosti na svém životě máme možnost využít širokých nabídek českého zdravotnictví, které zvláště oblasti péče o ženu a dítě má již po dlouhá desetiletí vysoce preventivní charakter. Přelomový moment moderní doby nastal v oblasti péče o ženu před 5 roky a je spojen se zahájením očkování proti lidským papilomavirům (HPV). Jejich potenciál podílet se na vývoji rakoviny hrdla děložního a dalších nezhoubných onemocnění genitálu, konečníku a horních cest dýchacích byl prokázán.

Prevence je základ

Plody této primární prevence však budeme sklízet teprve v příštích desetiletích. Do té doby musíme vystačit se snahou zachytit přednádorové stavy či velmi časná stádia rakoviny hrdla děložního, prsu a z příbuzných karcinomu tlustého střeva a konečníku. Milé čtenářky, zúčastněte se proto těchto preventivních programů, ať si hodně zdraví nemusíte jen přát, ale po dlouhá léta též užívat.