Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a Masarykovy univerzity Brno, kde pracuji, je nejstarším českým pracovištěm nabízejícím metody umělého oplodnění v České republice.

První dítě "ze zkumavky"

V roce 1982 se zde narodilo první dítě „ze zkumavky“ v celé východní Evropě. Od té doby prošly možnosti, metody a techniky léčby obrovským vývojem. V laboratoři se dnes využívá řada speciálních mikroskopů, inkubátorů a přístrojů včetně laseru. Díky metodě injekce jediné spermie do vajíčka (ICSI) lze oplozovat vajíčka i v takových případech, kdy by přirozenou cestou k oplození nikdy nedošlo (nedostatek spermií, špatně pohyblivé nebo nepohyblivé spermie, spermie získané operačně z nadvarlete nebo varlete, spermie získané u paraplegických mužů).

Některé společnosti (Apple, Facebook) dokonce nabízejí svým zaměstnankyním jako benefit příspěvek na zamrazení jejich vajíček do budoucna.

Kryokonzervace

Výrazný rozvoj za poslední roky zaznamenala kryokonzervace. Zamrazování vajíček, spermií a embryí se provádí jak z terapeutických důvodů, tak nově i k řešení problému s odkládáním těhotenství do pozdějšího věku, tzv. „social freezing“. Některé společnosti (Apple, Facebook) dokonce nabízejí svým zaměstnankyním jako benefit příspěvek na zamrazení jejich vajíček do budoucna.

Genetická diagnostika

Preimplantační genetická diagnostika embryí dokáže ještě před jejich zavedením do dělohy odhalit možné genetické vady budoucího jedince. Odběrem jedné nebo několika buněk z vyvíjejícího se embrya můžeme buď hledat jakékoliv změny v genetické výbavě embrya (screening), nebo konkrétní nemoci (např. hemofilie).

Time-lapse monitoring

V poslední době se stále častěji vedle hodnocení embryologem využívá k posouzení vývoje embryí a výběru těch nejkvalitnějších také tzv. time-lapse monitoring. Kamera snímá v pravidelných intervalech stav vyvíjejícího se embrya, který je poté zpětně vyhodnocen. Oproti dřívějším letům se pozornost začala více obracet k mužské neplodnosti a k vývoji technik pro výběr nejkvalitnějších spermií k oplozování. Jednou z nejnovějších je metoda MACS, kdy je výběr založený na principu zachycení poškozených spermií silným magnetem a jejich oddělení od ostatních, zdravých spermií.

Asistovaná reprodukce umí dnes již řešit téměř všechny faktory neplodnosti s velkou úspěšností. Kromě otázek medicinských je stále více pozornosti věnováno i otázkám etickým a socioekonomickým (lesbické páry, single ženy, surogátní mateřství, dárcovský program, atd).