Podpořili jsme řadu projektů v oblasti výzkumu nových protinádorových léčiv, molekulární diagnostiky nádorů i včasného záchytu nádorů. V letošním roce chce nadace svým aktuálním projektem upozornit právě na důležitost podpory výzkumu, rakoviny a proto spatří zanedlouho světlo světa nevšední pohádková kniha. Kniha „Věnované pohádky“, je souborem rozličných pohádkových příběhů z pera známých českých a slovenských osobností, kteří nadaci svými pohádkami podpořili. Pohádková kniha bude slavnostně uvedena na Vánoční trh. Všechny aktuální informace o knize, jak si ji můžete zakoupit i o dalších aktivitách nadace najdete na webových stránkách nadace www.vecverejna.cz a na sociální síti. Předem všem děkujeme za podporu. Koupí knihy „Věnované pohádky“ nevěnujete jen knihu pohádek, ale také pomůžete nadaci Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny naplňovat její cíle a poslání.

„Pošli příběh“

Dalším pravidelným projektem nadace Rakovina věc veřejná – nadace pro výzkum rakoviny je již šestým rokem projekt „Pošli příběh“. Jedná se o benefiční projekt, určený pro širokou veřejnost, jehož cílem je sdílet vzájemně své zkušenosti s rakovinovým onemocněním. Chceme upozornit na důležitost včasné diagnostiky a zvyšování edukace nejen těch, které již onemocnění potkalo, ale nás všech. Příběhy účastníků projektu i některých známých osobností si můžete přečíst na webových stránkách projektu www.poslipribeh.cz.

Testování HPV virů

Mezi preventivní nadační aktivity patří program na prevenci rakoviny děložního čípku, zaměřený primárně na ženy, které nejsou zapojeny do národního skríningového programu. Těch je v České republice více než 50%. Nadace nabízí jedinečnou možnost testování přítomnosti HPV virů a to samoodběrovým testem. Tato metoda je velice přesná a doporučená renomovanými světovými zdravotnickými organizacemi. (www.vecverejna.eu )
 

Vysoká úroveň českých vědecko - výzkumných center umožňuje zavádět nejmodernější diagnostické metody a léčebné postupy do našich nemocnic a zvyšovat tak podíl vyléčených pacientů nejen z nádorových onemocnění. Za nejdůležitější předpoklad vyléčení je považován včasný záchyt choroby.

V počtu onkologicky nemocných zaujímáme bohužel přední místo v Evropě. Jak můžeme pomoci, aby počty nemocných nebyly vysoké a aby počty vyléčených byly mnohem vyšší?

Měli bychom se více osobně zajímat o onkologický výzkum. Výzkum nádorů patří k finančně nejnáročnějším. Přitom nezáleží jenom na výši finanční podpory, ale také na skutečném zájmu něco změnit, něčemu pomoci a spojit své síly dohromady. Tak se chovají rozumní lidé, kteří myslí nejen na sebe, ale i na své nejbližší. Například na vitamínové a potravinové doplňky vynakládáme ročně obrovské sumy, i když o jejich léčebném významu vždy přesvědčivé důkazy nemáme. Vynaložená podpora na onkologický výzkum je prozíravé a moudré rozhodnutí nás všech.