Právě spermiogram poskytuje lékařům důležitý přehled o kvalitě spermií muže rozborem jeho ejakulátu, který je v laboratoři analyzován pomocí specifických metod a technologií.

Při léčbě neplodnosti hraje vyšetření spermiogramu velkou roli mimo jiné z toho důvodu, aby byl pro nedobrovolně bezdětný pár zvolen nejvhodnější způsob léčby. Proto dnes stále více klinik zaměřených na léčbu neplodnosti nabízí speciálně vyvinuté varianty spermiogramu, které provádí a hodnotí specializovaní biologové.

Základní spermiogram zahrnuje analýzu ejakulátu založenou na standardizovaných vyšetřovacích metodách a odpovídajících referenčních hodnotách, které jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Tento spermiogram poskytuje základní přehled o koncentraci, motilitě (pohyblivosti), struktuře a tvaru (morfologii) spermií.

Na kvalitě spermií se bohužel podepisuje uspěchaný životní styl dnešní společnosti, kdy jsou lidé často pod stresem, nemají čas pravidelně provozovat sport ani si hlídat vyváženost a pestrost jídelníčku.

Rozšířená analýza ejakulátu prováděná ve vybraných IVF centrech se zaměřuje mimo výše popsané také na stanovení míry oxidativního stresu, který je způsoben volnými radikály, dále na podrobný test vitality, test fragmentace (poškození) DNA, analýzu zralosti spermií a na detailní morfologickou analýzu za pomoci technologie morfologické selekce spermií. Tato analýza probíhá při velkém mikroskopickém zvětšení a umožňuje detailní diagnostiku defektů spermie a jejích jednotlivých částí - tedy hlavičky, krčku a bičíku. Výhoda této metody leží na rozdíl od rozboru ejakulátu podle standardů WHO také v možnosti analýzy živých spermií. 

Spermie i vajíčka hrají  při vývoji embryí a následně samotného plodu stejně významnou roli.

Na kvalitě spermií se bohužel podepisuje uspěchaný životní styl dnešní společnosti, kdy jsou lidé často pod stresem, nemají čas pravidelně provozovat sport ani si hlídat vyváženost a pestrost jídelníčku – to vše se odráží právě ve zhoršené kvalitě spermií. Na tento fakt se dnešní medicína snaží reagovat stále modernějšími metodami, které nabízí přesnější rozbor ejakulátu. V současnosti už je totiž jasné, že spermie i vajíčka hrají při vývoji embryí a následně samotného plodu stejně významnou roli a právě rozšířená analýza ejakulátu přispívá k lepšímu pochopení mužské neplodnosti a slouží jako vodítko k nalezení nejvhodnější léčebné metody pro neplodný pár.