Důležitá je prevence osteoporózy a prevence zhoršení BMD u lidí se zjištěnou osteoporózou.

Jde hlavně o dostatek pohybové aktivity a dostatečný příjem vápníku a také vitamínu D. Doporučená denní dávka vápníku je přibližně 1200–1500 mg. a vitaminu D je 800–1200 mezinárodních jednotek.  

Estrogeny snižují úbytek kostní hmoty a u postmenopauzálních žen představují nejúčinnější způsob terapie a snižují riziko zlomenin u žen po menopauze až o 30 %.

Bohužel v aktuálním doporučení SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčby) se tato indikace neuvádí. V rámci prevence osteoporózy je důležité zvýšit příjem vitaminu D, který ovlivňuje metabolismus kostí. Ideálním způsobem, jak doplnit vitamin D, je pravidelné opalování, v zimním období je vhodné použití doplňku stravy s obsahem vitaminu D.

Označení „menopauza“ používáme pro období života ženy, kdy dochází k vyhasínání reprodukční funkce ženy a poklesu produkce ženských pohlavních hormonů – estrogenů a gestagenů.

Počet folikulů ve vaječnících se snižuje a ženské pohlavní orgány přestávají plnit svoji hlavní funkci – zajistit plodnost ženy. Tyto změny jsou nevratné. Definice říká, že menopauza je poslední menstruační krvácení, které přichází většinou ve 49 až 51 letech.  

Problémy, které jsou důsledkem změn organizmu ženy po menopauze, můžeme rozdělit do tří skupin:

  1. Vegetativní symptomy – návaly horka, nespavost, pocení, bušení srdce, zhoršení paměti apod. Tyto potíže na jedné straně snižují kvalitu života, ale neohrožují zdraví ženy.
  2. Organické symptomy – zahrnují změny v orgánech a tkáních, které obsahují tzv. estrogenní receptory – tj. místa, kde se estrogeny uplatňují. Jsou to hlavně změny v kůži, močovém a pohlavním ústrojí. Nedostatek estrogenů způsobuje rychlejší stárnutí kůže, vede ke ztenčování, šupinatění a změnám pigmentací. Urogenitální problémy jsou následkem atrofie sliznice pochvy a sliznice močových cest. Důsledkem jsou bolesti či nepříjemné pocity při styku a výtok. Ženy mají časté infekce močových cest a potíže s udržením moči – inkontinencí.
  3. Mezi nejzávažnější problémy žen po menopauze řadíme tzv. metabolické změny. Nedostatek estrogenů vede ke zvýšení rizika aterosklerózy a osteoporózy. Ateroskleróza je nejčastější příčinou vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS), ischemické choroby dolních končetin i cévních mozkových příhod (CMP). Mnoho žen neví, že na nemoci srdce a cév umírá 16x více žen než na rakovinu prsu, které se tolik obávají. Mezi rizikové faktory patří např. zvýšená hladina cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, nízká pohybová aktivita a centrální obezita. Ženy před menopauzou mají, oproti mužům, vyšší hladinu tzv. „hodného“ HDL cholesterolu a naopak nižší hladinu „zlého“ LDL a celkového cholesterolu v krvi. Jsou proto před těmito onemocněními chráněny. Se ztrátou hormonů tato ochrana mizí a dochází u nich k poklesu HDL a naopak k růstu LDL a celkové hladiny cholesterolu v krvi. Následkem toho během několika let předstihnou ženy muže v úmrtnosti na nemoci srdce a cév.

Velmi závažný zdravotní problém žen po menopauze je osteoporóza.  

Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje osteoporózu na základě hodnoty tzv. T-skóre (vyjadřuje odchylku výsledku vyšetření od tabulkové hodnoty). BMD bylo uznáno jako prediktor rizika zlomenin a používá se jako skríningovou metodu. Osteoporóza významně zvyšuje nemocnost a úmrtnost u lidí ve vyšším věku, ale především zhoršuje kvalitu jejich života. 

Osteoporóza je metabolické onemocnění, které se projevuje řídnutím kostní tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází k úbytku vápníku a dalších minerálů.  Běžné rentgenové vyšetření hustotu kostní hmoty neodhalí dostatečně. Proto se používá metoda rentgenové absorpční fotometrie (densitometrie). Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje osteoporózu na základě hodnoty tzv. T-skóre (vyjadřuje odchylku výsledku vyšetření od tabulkové hodnoty). BMD bylo uznáno jako prediktor rizika zlomenin a používá se jako skríningovou metodu. Osteoporóza významně zvyšuje nemocnost a úmrtnost u lidí ve vyšším věku, ale především zhoršuje kvalitu jejich života.  Často je příčinou chronických bolestí páteře a kostí a zvyšuje riziko zlomenin kostí. Mezi typické zlomeniny způsobené osteoporózou patří zlomeniny obratlů, krčku kosti stehenní a předloktí. Tyto jsou spojené se silnými bolestmi a často vedou ke zhoršení pohyblivosti, až k upoutání na lůžko.

Léčba zdravotních komplikací postmenopauzálních žen

Kromě léčby základního onemocnění je u některých pacientek vhodná také hormonální substituční léčba (HST, nebo také HRT). V uplynulém desetiletí došlo k mnoha změnám v názorech na výhody a rizika této léčby. HRT musí být individuální a na míru podle příznaků a musí brát ohled na preference a očekávání ženy. Rizika u žen v perimenopauze jsou nižší ve srovnání se staršími ženami. HRT je nejúčinnější léčbou vazomotorických symptomů a urogenitální atrofie. Je účinnější než ostatní přírodní nehormonální prostředky. Bolesti kloubů a svalů, změny nálady, poruchy spánku a sexuální dysfunkce se můžou významně zlepšit při užívání HRT. Tato léčba je účinná i v prevenci úbytku kostní hmoty a snižuje výskyt všech forem osteoporotických zlomenin, včetně fraktur obratlů a kyčle a zlepšuje celkovou kvalitu života. Souvislost mezi rakovinou prsu a HRT po menopauze je kontroverzní; vždy by měl převládat benefit nad rizikem.

Závěr

Věk nástupu menopauzy i rozsah postmenopauzálních problémů ovlivňuje celá řada faktorů. Mezi nedůležitější patří genetické dispozice, věk začátku menstruace, počet dětí, kouření, rasa, zeměpisná poloha, nadmořská výška, socioekonomické faktory a v neposlední řadě způsob výživy a stravovací návyky. Délka života se prodlužuje, ale menopauza nastupuje prakticky ve stejném čase. Ženy ve vyspělých zemích tak prožívají až třetinu svého života po menopauze. Proto je důležité věnovat daleko větší pozornost prevenci a zdůraznění pravidel zdravého způsobu života. Konzumace rozmanitých druhů potravin ve vyváženém poměru, dostatečný a pravidelný pohyb a dostatek spánku jsou důležitou součástí zdravého životního stylu. V případě nástupu problémů je důležité komplexní vyšetření u lékaře a také zahájení včasné léčby ke zpomalení průběhu nemocí, které můžou mít nevratné následky.