Karcinom prsu pat  ří mezi „šťastnější“ zhoubné nádory, jehož výskyt sice stále stoupá (cca 8000 za rok), ale úmrtnost pomalu klesá. Přesto na tuto diagnózu umírá zhruba čtvrtina nemocných. Je tedy stále nejbezpečnější karcinomem prsu vůbec neonemocnět. Proč je zhoubný nádor prsu tak častý, přesně nevíme, ale známe řadu rizikových faktorů souvisejících s životním stylem (obezita, nedostatek pohybu, konzumace alkoholu, kouření).

Riziko představují i  hormonální vlivy (užívání hormonálních léků, časný nástup menstruace, pozdní přechod a  těhotenství po 30. roce).

Riziko představují i  hormonální vlivy (užívání hormonálních léků, časný nástup menstruace, pozdní přechod a  těhotenství po 30. roce). Vrozená dispozice, z  nichž nejvýznamnější je mutace genů BRCA1 a  BRCA2 zvyšující riziko karcinomu prsu až desetkrát, může způsobit časný výskyt nádoru s vyšší agresivitou. Pro zdravé nositele rizikové mutace nabízíme sledování ve  speciálních ambulancích i  možnost absolvovat preventivní chirurgické zákroky, významně snižující pravděpodobnost vzniku nádoru. Od roku 2002 probíhá v  České republice celoplošný mamografický screening, který umožňu je všem ženám po 45. roce věku absolvovat mamografii vždy jednou za dva roky na účet zdravotní pojišťovny (www.mamo.cz). Smyslem programu je zachytit zhoubný nádor včas: tedy ve fázi, kdy je největší naděje na úplné vyléčení.

Pro mladé pacientky pak doporučujeme samovyšetření prsu vždy ve stejné fázi menstruačního cyklu zhruba jednou za měsíc.

Pro mladé pacientky pak doporučujeme samovyšetření prsu vždy ve stejné fázi menstruačního cyklu zhruba jednou za měsíc (www.rucenaprsa. cz). S  prevencí karcinomu prsu pomáhají také pacientské organizace, které nabízejí řadu edukačních akcí (www.breastcancer.cz, www.mammahelp.cz). Za posledních dvacet let se zlepšila naděje na překonání nemoci a  úplné uzdravení, přesto však část nemocných stále diagnostikujeme ve fázi metastáz, nebo se zhoubný nádor po určité době vrací a  už je nevyléčitelný. I  těmto ženám můžeme nabídnout účinnou terapii, která prodlužuje významně život, aniž by zásadně zhoršovala jeho kvalitu. Doporučuji tedy riziko karcinomu prsu nepodceňovat. Jde nám přeci o naše zdraví. Prevence nám může zachránit život.