HPV patří k nejčastějším pohlavně přenosným patogenům.

Jak se virus přenáší?

HPV viry se vyskytují na sliznicích i pokožce a přenáší se z člověka na člověka jejich kontaktem. Patří k nejčastějším pohlavně přenosným patogenům, většina populace se s ní setká již poměrně brzy po zahájení pohlavního života. K nákaze dítěte infikované matky může dojít u porodu.

Existují dvě základní formy onemocnění:

  1. Nízkorizikové typy virů, např. 6 a 11 způsobují bradavice a poruchy epitelu, které postihují nejen genitální systém, ale nepříjemné výrůstky se mohou objevit i na sliznici dýchacích cest.
     
  2. Vysoce rizikové typy HPV, zejména viry 16 a 18, jsou zodpovědné za nádorové a před nádorové změny. Po vstupu do lidských buněk tvoří bílkoviny narušující kontrolní mechanismy, což je podkladem pro nekontrolované množení buněk vedoucí ke vzniku tumoru.

U koho z nakažených vznikne rakovina a u koho nikoliv nelze předem jednoznačně předpovědět. Zjistilo se, že vzniku nádorového onemocnění napomáhají určité rizikové faktory, jako jsou expozice tabáku, oslabený imunitní systém, chronický zánět, dlouhodobá orální antikoncepce, větší počet dětí atd. Globálně způsobují vysoce rizikové typy HPV viry až 5 % ze všech druhů rakoviny. Po rakovině prsu je rakovina děložního čípku druhou nejčastější příčinou rakoviny na světě u dívek a žen.  

Význam prevence podtrhuje skutečnost, že proti HPV virům neexistuje účinný lék, který by je z těla dokázal spolehlivě eliminovat.

Prevence viru

Prevencí nákazy je sexuální abstinence, včasné očkování a taky použití latexového kondomu, i když viry se mohou přenést na místa, které nepokrývá. Význam prevence podtrhuje skutečnost, že proti HPV virům neexistuje účinný lék, který by je z těla dokázal spolehlivě eliminovat. Léčí se tak hlavně následky způsobené jejich dlouhodobou přítomností. V případě rozvinuté rakoviny může být na úspěšnou léčbu už pozdě. Její diagnostika není tak jednoduchá, jak se laická populace domnívá. Deklaruje to i skutečnost, že k největším propagátorům ochrany vakcinací patří gynekologové a nezřídka se očkuji i oni samotní, včetně mužů. Viry HPV mohou totiž postihovat různé sliznice a očkování proto nechrání jen před rakovinou děložního čípku. Užitek přináší i u chlapců a mužů.

Celosvětově již bylo aplikováno více než 170 miliónů dávek vakcín, jejich profil účinnosti a bezpečnosti je tedy velmi dobře známý.

Očkování

Očkování neživými vakcínami aktivuje přirozené imunitní procesy a tělo si tvoří své vlastní protilátky na ochranu před napadením skutečnými viry. Celosvětově již bylo aplikováno více než 170 miliónů dávek vakcín, jejich profil účinnosti a bezpečnosti je tedy velmi dobře známý. V oblastech s vyšší proočkovaností byl zjištěný pokles rakoviny spojené s infekcí HPV viry až na polovinu. Největší benefit přináší vakcinace před začátkem pohlavního života, očkování je však možné i v pozdějším věku.

Rakovinou postižený člověk nemusí být promiskuitní, často se musí vyrovnávat s vážnou nemocí dlouhé období po nákaze, mnoho let po stabilizaci svého pohlavního života monogamním vztahem. I nerakovinová forma nemoci však může zasáhnout do života člověka velmi negativně, významně snížit kvalitu života, zejména pokud se bradavice objevují opakovaně. Dostavuje se obava z pohlavního styku a nákazy partnera, strach z infikování dítěte, výčitky svědomí, pocit stigmatizace.   

Očkování hrazené pojišťovnou

V ČR je v rámci pravidelné vakcinace hrazené zdravotní pojišťovnou očkováno přibližně 60 % děvčat, další část populace se očkuje za vlastní úhradu. S věkem sice účinnost vakcinace klesá, pokud však člověk dostane rakovinu, často se objevují výčitky, že tuto formu ochrany nezkusil. Jen v ČR každoročně svůj boj s rakovinou způsobenou HPV viry prohrávají stovky žen. Tyto obětí jsou však zbytečné, stačí se zeptat odborníků a nedat na zavádějící polopravdy a dezinformace na internetu.