Infekce Chlamydií trachomatis u žen se může projevit mimo výše uvedené příznaky: záněty čípku děložního či celé dělohy, zánětem vejcovodů a urologickými potížemi. Tato infekce může být spojena s pálením při močení, bolestmi břicha a zad, někdy s výtokem spontánním či při styku. Vznikají srůsty vejcovodů s nemožností otěhotnět či s možností mimoděložního těhotenství. Ženy mohou trpět poruchami menstruačního cyklu, potraty. Komplikací mohou být pánevní a břišní záněty se srůsty i střev, poruchy peristaltiky. Je nutno myslet i na to, že zánět na čípku děložním může být infikován např. herpetickými viry a stát se tak i touto cestou prekancerózou. Ženy by pak měly mít na paměti i to, že infekce je opětovně přenášena sexuálním partnerem, pokud tento není vyléčen!   

Chybí nám celospolečenská osvěta ohledně chlamydiových infekcí a dle nás i včasná systematická prevence. Myslíme, že je hodně nejasného v problematice této bakteriální infekce a proto se téma pro komplikovanost raději v praxi neotevírá. V dospělém věku je,,plícní“ Chl. pneumoniae promořena dospělá populace v  60-80%, ,,pohlavní“ Chl. trachomatis se např. v USA dle starších statistik nakazí 3 miliony lidí ročně, kolik v ČR pak nevíme. Je nutno vzít do úvahy, že Chlamydie trachomatis se nepřenášejí pouze sexuálním stykem! Poslední z vyšetřovaných v humánní medicíně je Chl. psittaci - přenášená ptactvem.

Je jisté, že chlamydie v důsledku svého životního cyklu, parazitismu nitrobuněčně, aktivací zánětu s ovlivněním imunity atd. působí těžké chronické zdravotní potíže a že pohled na infekci je nutno změnit: jedná se o multisystémové onemocnění jedince a potíže jednotlivých pacientů se musí hodnotit komplexně.

Chlamydie se dotýkají všech lékařských oborů. Je potřebné tento problém řešit komplex- ně, a nikoliv vzhledem jen k jedné lékařské odbornosti. Bohužel v ČR i v zahraničí špičkoví lékaři záležitost bagatelizují a tvrdí, že chlamydie jsou banální infekční záležitostí, lehce léčitelnou krátkodobě antibiotiky, což nejnovější světové odborné poznatky vyvracejí.

Téměř všichni chronicky postižení lidé, kteří prodělali krátkodobou antibiotickou léčbu, uvádějí, že se jim po léčbě krátkodobě ulevilo, ale potíže se po určité době vracejí a pomalu zhoršují, což vyvrací 100 procentní „úspěšnost“ léčby chlamydií. Oficiální stanovisko i české humánní medicíny k problematice chlamydiových infekcí často pacientům nepomůže, naopak může vést i k vzniku resistence.
 

Dochází k tomu, že latentní infekcí postižení lidé a následnými komplikacemi většinou dlouhodobě opakovaně absolvují řadu různých odborných vyšetření, navštěvují různé lékaře, aniž by byl zjištěn skutečný původce nemoci.

Lékaři přisuzují nejasné subjektivní potíže změnám na páteři, stresu, psychice, vlivu volných radikálů, poruchám imunity, nedostatku hořčíku, u starších lidí biologickému stáří, další působení geopatogenních zón. Je jisté, že poruchy imunity a následné komplikace mohou způsobit i chlamydie. Bylo např. prokázáno, že jsou schopny přežívat dokonce i v buňkách imunitního systému (v makrofázích). Pacientům je namítáno, že protilátky nejsou určující, že znamenají již jen prodělanou infekci, což mnohé světové práce vyvracejí.

V ČR i ve světě v současné době existují oficiálně doporučované krátkodobé léčebné režimy antibiotické léčby po dobu asi jednoho měsíce. K dlouhodobé systematické péči se pacienti nemají prakticky kam přihlásit.Tyto standardní léčebné postupy jedním druhem antibiotika i při delším podávání nevedou u všech pacientů k úplné eradikaci chlamydií, efekt je krátkodobý. Metody léčby by měly být důkladně klinicky ověřeny zdravotníky v ČR. I v případě vyléčení však zůstává nedořešena otázka možné reinfekce např. od příslušníků rodiny, pokud nebyli tito rovněž obdobně přeléčeni.

Dle WHO (Světové zdravotnické organizace) se prokáže asi 80-100milionů nových onemocnění Chlamydií trachomatis ročně, kdy 60-80 % infikovaných je bezpříznakových a dlouhodobě přenášejícími infekci i měsíce! Například Lymfogranuloma venereum (pohlavní přenos), může přežívat i 20 let.

     Myslíme, že je nutné při výskytu závažných onemocnění důkladně analyzovat možný podíl chlamydií u konkrétního onemocnění pacienta a následně provést dlouhodobější specifickou léčbu zaměřenou na všechna stádia chlamydií. Léčba je dnes u chronických potíží většinou symptomatická, dochází cíleně k hypochondri- zaci pacientů. To představuje nezodpovědný a nehumánní přístup zdravotnictví k takto krutě postiženým lidem. Tento přístup stojí naše zdravotnictví i postižené lidi obrovské finanční prostředky, které by v případě odborné objektivizace problematiky bylo možné ve značném rozsahu ušetřit, resp. přesunout do cílené, účinnější léčby.

Potíže pacientů

Chlamydie jsou ze vstupní brány infekce roznášeny dále po organismu, přežívají v tkáních. Ženy, muži i děti pak trpí vícečetnými různorodými potížemi, které jsou dány vyčerpáním tkání, hromaděním metabolitů, rozvojem autoimunitních procesů, poruchami prokrvení orgánů, atd. Jmenujme například:

 • Oční potíže - jsou spojené např. se záněty spojivek a jejich pálením, zánětem víček s jejich zjizvením, slepotou. Byla popsána např. podezření na akutní přední uveitidu, makulární degeneraci.
 • Bolesti - břicha (např. záněty trávicího traktu, záněty močového měchýře, vývodných močových cest, dělohy, pozánětlivé a pooperační srůsty), záněty kloubů, kůže, svalů.
 • Svaly - jsou postiženy zánětem s projevy záškubů, nevýkonnosti.
 • Brain fog, tzv. mozková mlha- je spojená s poruchami paměti, výbavnosti, vštípivosti, špatnou koncentrací, poruchou vnímání, orientací v prostoru, poruchami vnímání světla, posuny obrazů aj.
 • Poruchy srdeční funkce - kolísající tlak, prekolapsy a kolapsy, slabost s těžkou únavou, bušením srdce (s odstupem bez EKG změn, příčina může být metabolická, ale i zánětlivá- byly nalezeny chlamydie v srdečním svalu, postižením inervace aj.).
 • Únava - pozátěžová, ale i mnohdy chronická a nevysvětlitelná (je často bagatelizovaná věkem pacienta). Může se na ní podílet event. i snížená funkce štítné žlázy, poruchy nadledvin aj.
 • Neurologické postižení - např. záněty nervů, záněty svalů, chlamydie byly nalezeny i v mozku a mozkomíšním moku u pacientů s ALS, RSM, při zánětu mozku a plen.
 • Nepříjemné pocity - pálení, poruchy citlivosti, stěhovavé bolesti, neklidné nohy.
 • Poruchy spánku - nastupují změnou režimu života při únavě, dochází logicky i k zpřeházení denního rytmu, na poruchách se může podílet i porucha regulace hormonů.
 • Zimnice, třesavky - pocity trvalé chřipky, bez navýšení teploty v chronickém stadiu.
 • Psychika - pacienti a priori netrpí psychickými poruchami (pokud nevznikne zánět mozku, mozkových plen). Pacient trpí nesmírně psychicky- pokud mu nevěří lékaři, pak ani nejbližší, což má těžký dopad do rodinného života. Přitom tito lidé jsou těžce nemocní!

U postižených osob i v jejich rodinách se častěji vyskytují velmi závažná onemocnění- kardiovaskulární, astma, rakovina, lupenka, chronický únavový syndrom, zvažován je podíl chlamydií např. u Alzheimerovy choroby. Akcelerátorem rakoviny mohou být přetrvávající malá, diseminovaná infekční ložiska, která vznikají při replikaci chlamydií v latentním stavu nemoci. Lékaři možná až příliš často poukazují na genetické aspekty těchto nemocí bez ohledu na to, že u předchozích dvou a více generací se uvedené nemoci vůbec nevyskytovaly.

 Závěry naší internetové dotazníkové pro MZd v roce 2010/2011 v ČR- nahlédlo do něj okolo 2000 lidí, aktivně celý dotazník vyplnilo 152 lidí, uvádíme některé grafy pak níže:

 • seznam subjektivních potíží pacientů- poukazují na multisystémové, mnohdy atypické potíže- které by měly být lékaři brány do úvahy v anamnese, lékaři by je měli znát

 • komplikace do vývoje dalších diagnóz v čase

 • potvrzená nedostatečná léčba v délce, event. kombinacemi ATB

 • pacienti se léčí mnohdy sami ATB, včetně podpůrné, doplňkové léčby

 • léčba je pro pacienty náročná psychicky (nemají se na koho obrátit), finančně (během několika let až statisíce korun- zavýživu, doplňky, cesty za lékaři atd.)

 • jsou vyřazeni ze společnosti, mají potíže i v rodině, obtížně zvládají práci

 • pacienti i lékaři nemají dostatek informací

 • lékaři se tématu nevěnují dostatečně

 • téma je citlivé, lidé se bojí mj. o svou rodinu, onemocnění dalších členů, požadují řešení situace, prevence, osvětu, léčbu

 • vyšetření stojí společnost značné finance- pacienti jsou vyšetřováni, a to dostatečně (mnohdy opakovaně), nicméně následně léčba blížící se kauzální není nasazena a pacient na konci pouti po zdravotnictví končí na psychiatrii