Naše působnost je celorepubliková. V současné době evidujeme kolem 1300 členů. Podle statistických údajů ročně postihne cévní mozková příhoda v České republice více než 40 000 osob, kolem 10 000 zůstává s trvalými následky.

Smyslem naší práce je ulehčit člověku po CMP v jeho složité životní situaci a pomoci mu v pochopení, že ani tímto závažným onemocněním život nekončí, ale může, byť v jiné kvalitě, důstojně pokračovat.
 

REKONDIČNÍ  POBYTY :

Každoročně zajišťujeme pět až šest čtrnáctidenních rekondičních pobytů v rekreačních zařízeních v Čechách a na Moravě.

Smyslem pobytů je intenzivní komplexní rehabilitace, při které se účastník současně učí, jak se vyrovnávat s novou životní situací.
 

KLUBY  CMP :

Kluby CMP svojí činností navazují na rekondiční pobyty. Zakládáme a provozujeme je po celé České republice. Fungují v závislosti na počtu členů v jednotlivých regionech dvakrát až čtyřikrát měsíčně a probíhá v nich fyzioterapie, logopedie a psychoterapie.
 

PORADENSKÁ ČINNOST :

Cévní mozková příhoda je nejčastějším příčin invalidity. Postižení po CMP je často velmi závažné, rozsáhlé a mnohdy zahrnuje kromě postižení tělesného i zhoršení komunikačních schopností a velmi často změny psychiky. V rámci poradenství a ve spolupráci s dalšími institucemi chceme naše klienty informovat o optimálních postupech při ucelené rehabilitaci   a to jak zdravotní, tak i společenské a sociální.
 

PŘEDNÁŠKY, KONFERENCE :

Sdružení CMP průběžně pořádá přednášky a konference pro členy SCMP, jejich rodinné příslušníky, odbornou i laickou veřejnost.

Kontakt

Sdružení CMP,  Elišky Peškové 17, 150 00  Praha 5

scmp@volny.cz

776 721 519, 777 610 827

  www.sdruzenicmp.cz