Mezi soudobými civilizačními onemocněními má běžná obezita výsadní postavení, protože je jako jediná vidět na první pohled. Jednoznačně svědčí o tom, že náš životní styl selhal a podlehl civilizačnímu tlaku. V krátkém časovém období řádu století jsme se ocitli v  novém takzvaně obezitogenním prostředí – neomezenému přístupu k potravě bez vazby k výdeji energie. Již se nejdřív těžce nepracuje, aby se pak jedlo, ale dřív se jí a pak možná pracuje. 

Během třicetileté epidemie obezity došlo u nás u dospělých k dvojnásobnému nárůstu nadváhy, ale v dětské populaci dokonce k  zčtyřnásobení počtu obézních dětí.

Během třicetileté epidemie obezity došlo u nás u dospělých k dvojnásobnému nárůstu nadváhy, ale v dětské populaci dokonce k  zčtyřnásobení počtu obézních dětí. Je logické, že čím dříve dochází k selhání životního stylu, tím dříve se rozvinou i navazující komplikace, které běžná obezita startuje. Spojení infekčního názvosloví pro obezitu není náhodné pro rychlost nárůstu výskytu a především pro nemocnost a úmrtnost, která v tomto století převyšuje všechna infekční onemocnění dohromady.

Bez úpravy výživových zvyklostí již není reálné epidemii běžné obezity zvládnout. Cílené prevenci civilizačních onemocnění se věnuje projekt S dětmi proti obezitě , jehož webové stránkách www.sdetmiprotiobezite.cz  napomáhají k orientaci v problematice nejen dětské nadváhy. Důvěřujte nám, že je lépe dnes úspěšně vyřešit 2 kg nadváhy než nereálně za dva roky 20 kg obezity.