V lidském organismu se tyto bakterie vyskytují běžně, potíže způsobují až při poklesu imunity. Zatímco v dospělé populaci se pneumokoky vyskytují u přibližně 10 % zdravých jedinců, u dětí je to až 40 %. Právě pneumokoková meningitida (zánět mozkových blan) ohrožuje nejvíce děti do 5 let věku.

Jedna bakterie, mnoho nemocí
Společným původcem zápalu plic, zánětů středního ucha, mozkových blan (pneumokokové meningitidy), vnitřní výstelky srdce či pobřišnice nebo dokonce otravy krve (tzv. sepse) je bakterie pneumokoku, Streptococcus pneumoniae. Před objevením antibiotik patřila některá z výše zmíněných onemocnění mezi nejčastější smrtelné nemoci. Také dnes, když se možnosti léčby rozšířily a počet úmrtí spojených s pneumokoky značně snížil, zůstávají tyto bakterie celosvětově významnou příčinou nemocnosti i úmrtnosti. Podle lékařů však lze propuknutí vyjmenovaných onemocnění pomoci zabránit vhodnou prevencí.

Pneumokoky běžně osidlují horní cesty dýchací zdravých dětí i dospělých, aniž by způsobovaly významné zdravotní problémy.

Co přispívá k onemocnění?
Pneumokoky běžně osidlují horní cesty dýchací zdravých dětí i dospělých, aniž by způsobovaly významné zdravotní problémy. Situaci může změnit hned několik vlivů, především však snížená imunita, kdy dochází k poklesu obranyschopnosti organismu vůči vnějším vlivům. Dalším rizikovým faktorem je krátká Eustachova trubice, která spojuje střední ucho s nosohltanem. To může vést ke snadnějšímu rozšíření bakterií z nosohltanu do středního ucha či na mozkové blány. Velmi časté je propuknutí onemocnění způsobených pneumokoky v návaznosti na chřipkové epidemie, ale i obyčejné nachlazení. Rizikovou skupinu představují hlavně děti do 5 let věku, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Právě posilování obranyschopnosti hraje významnou roli v boji proti pneumokokům.

Před spuštěním očkování se počet vážně nemocných dětí do 1 roku věku pohyboval okolo 16/100 000. Po jeho zavedení se počet nemocných kojenců snížil i na hodnotu 0,8/100 000.

Prevence? Pomůže i očkování
Pneumokokové infekce lze léčit pomocí antibiotik. Při častém a nevhodném užívání však na ně bakterie přestávají reagovat a vytváří si vůči nim odolnost. V lékařské praxi se proto sází především na preventivní opatření, která mohou pomoci zabránit propuknutí infekce. Vedle posilování imunity pomocí vitaminů a minerálů, dostatečného spánku, pohybu nebo otužování, je to především očkování, které je dostupné pro děti od 6 týdnů věku. Zavedení plošného očkování proti pneumokokům pomohlo snížit výskyt nemocí způsobených těmito bakteriemi, což potvrzují i statistiky ze Státního zdravotního ústavu. Před spuštěním očkování se počet vážně nemocných dětí do 1 roku věku pohyboval okolo 16/100 000. Po jeho zavedení se počet nemocných kojenců snížil i na hodnotu 0,8/100 000. V České republice platí, že jsou-li tři dávky vakcíny aplikovány do 7. měsíce věku a přeočkování proběhne do 15. měsíce věku, plnou cenu vakcíny hradí zdravotní pojišťovna.

Jaké nemoci mohou pneumokoky způsobit?

Záněty středního ucha se projevují plačtivostí dítěte zapříčiněnou bolestivostí ucha. Bubínek se může pod náporem hnisavého sekretu vyklenout. Dochází ke zvýšení tělesné teploty, přechodnému zhoršení sluchu nebo i rovnováhy. V případě pneumokokové meningitidy se dostavují křeče a poruchy vědomí. Záněty mozkových blan někdy způsobují i trvalé poškození sluchu. Pro zápal plic je typická dušnost, která se rychle rozvíjí.