Zohlednit byste měli především typ zájezdu a plánované aktivity, při sjednávání pojištění myslete ale i na následující pravidla:
 

1. pravidlo
 

Cestovní pojištění by se mělo vždy skládat z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění, ale také pojištění odpovědnosti za škodu. To se může hodit, pokud např. cestujete s dětmi nebo domácími mazlíčky. Vystaveni novým podnětům a zážitkům mohou velmi snadno způsobit škodu. Doporučujeme limit alespoň 2 mil. Kč pro případ způsobení újmy na zdraví a 1 mil. Kč pro škody na majetku.

 

2. pravidlo
 

Důležité je také myslet na limity. Cestujete-li po Evropě, hledejte pojištění s limitem do 2 mil. Kč. V případě, že jste se rozhodli pro exotiku, částka by měla být vyšší, neboť i cena ošetření bývá zpravidla dražší.

 

3. pravidlo
 

Nezapomínejte na pojištění ani tehdy, když se rozhodnete vyrazit na prodloužený víkend po Evropě nebo hranici překročíte třeba za nákupy do Německa při cestě z chalupy. I během těchto krátkých výletů se Vám může přihodit pojistná událost, ať už vlastní neopatrností, nebo vinou jiné osoby. Pokud nechcete myslet na pojištění před každou zahraniční cestou, pořiďte si celoroční pojištění, které platí na libovolný počet cest během roku.

 

4. pravidlo
 

Cestujete-li autem a hodláte ho na zastávkách nechávat bez dozoru, bude se Vám hodit pojištění zavazadel, které často bývá volitelným doplňkem cestovního pojištění. V případě letecké nebo jiné organizované dopravy je za případnou ztrátu zavazadel odpovědná přepravní společnost, jež vzniklé škody hradí z vlastního pojištění. Dobře si prostudujte pojistné podmínky a zjistěte si co nejvíce informací o asistenční službě, která Vám bude pomáhat v případě nouze. To se může u jednotlivých nabídek výrazně lišit.