Došlo v posledních letech k výraznému pokroku v oblasti léčby karcinomu prsu?
Pokrok je obrovský, neboť se objevily nové léčebné možnosti. U mnoha žen, které přišly včas, můžeme zjednodušeně říci, že se dají už považovat za vyléčené. U těch, které se začaly léčit v pokročilejším stádiu, lze pro změnu léčbou navodit stav, který můžeme považovat za zvladatelný.

Kdy se používá perorální a kdy injekční léčba?
V prvé řadě nelze říci, že by jeden druh léčby byl účinnější než druhý. Existují velmi účinné perorální léky, naopak jiné látky, které nemohou být takto podávány, jsou dávkovány injekčně. Jedná se o záležitost technologie výroby. Nelze říci, že by forma podání ovlivňovala jeho účinnost. Oba způsoby léčby jsou rovnocenné.

Perorální léky mají výhodu, že je pacient užívá doma a nemusí tak často navštěvovat lékaře.

Jaké jsou výhody léčby, která se obejde bez injekcí?
Perorální léky mají výhodu, že je pacient užívá doma a nemusí tak často navštěvovat lékaře. Taková léčba ovšem vyžaduje spoluúčast pacienta, který musí dodržovat přesně ten režim, který mu lékař předepíše.

Kdy zvolit perorální a kdy intravenózní léčbu?
Každé má svoje výhody a indikace. Pro pacienta je pohodlnější perorální léčba, v některých případech ale nemusí být vhodná. Největší výhoda je, že nevstupuje do žilního systému, a nehrozí tak, že by mohlo dojít ke vzniku infekce.

Může perorální léčba ušetřit pacientům či lékařům čas?
Jistě může být výhoda, že to ušetří čas pacienta i lékaře. Je ale na lékaři, aby určil, která léčba je nejvhodnější. Samozřejmě více pacientů s intravenózní léčbou představuje logicky i větší zátěž pro nemocnici.

Léčba u nás je dostupná a je zadarmo. Někdy mi přijde, že ne každý si uvědomuje, jak obrovský je to dar.

Co je nejdůležitější při rozhodování o druhu léčby?
Na prvním místě je to, aby pacientům léčba pomohla a uzdravili se. Léčba může být více, či méně příjemná, ale nejdůležitější je výsledek.

Jak byste zhodnotila kvalitu léčby karcinomu v České republice?
Léčba u nás je dostupná a je zadarmo. Někdy mi přijde, že ne každý si uvědomuje, jak obrovský je to dar. Celkově mohu říci, že úroveň onkologické terapie v České republice je opravdu skvělá.