Nedostatek informací

Onkologičtí pacienti i jejich blízcí často bojují nejen se samotnou nemocí, ale i s nedostatkem potřebných informací. „Proto jsme založili naše informační centrum CIOP, které našlo místo v budově nové dětské onkologie FN Motol,“ vysvětlila Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius. Nyní nabízíme pacientům možnost promluvit si s terapeuty, kteří jsou s onkologicky nemocnými v kontaktu již po mnoho let nebo mají s rakovinou vlastní zkušenost. Dokáží tak poradit v tom, co pacienti potřebují vědět ke zdárnému průběhu léčby.“

Dne otevřených dveří se zúčastní i lékařští odborníci, kterým fungování centra pomáhá v jejich práci a jeho činnost podporují.

Pomoc pacientských organizací

Pomoc nabídnou zástupci odborných a pacientských organizací Centrum Amelie, Hlas pacientek, Onko Unie či Aliance žen s rakovinou prsu, Ústav lékového průvodce, kteří zodpoví otázky zdravotního i psychologického charakteru – jak si říct o pomoc, jak se s nemocí vyrovnat a jak o ní mluvit s blízkými, jak získat druhý názor. Poskytnou psychickou podporu, předají nabyté zkušenosti a ukáží možnou cestu řešení problémů spojených s nemocí a léčbou.

"Velice si vážíme aktivit Centra i spolupracujících organizací na pomoc onkologickým pacientům. Dostatek informací, možnost obrátit se pro radu či psychickou podporu jsou v náročné životní situaci, kterou pacienti procházejí, nesmírně důležité. Jsem proto ráda, že ministerstvo zdravotnictví může řadu zde přítomných organizací podporovat a spolupracovat s nimi," uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Lékařští odborníci

Dne otevřených dveří se zúčastní i lékařští odborníci, kterým fungování centra pomáhá v jejich práci a jeho činnost podporují. Nebude chybět například klinická farmakoložka Jana Ptáčníková, přednostka onkologické kliniky FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, přední česká onkoložka a zakladatelka společnosti Dialog Jessenius Petra Tesařová a další.

Den otevřených dveří, nesoucí podtitul „Vše, co jste chtěli vědět o onkologii a báli jste se zeptat“, se koná ve středu 11. dubna od 11:00 do 15:00 hodin v Centru informací pro onkologické pacienty ve FN Motol, budově č. 23, 4. patro. Vstup je zdarma.

DIALOG JESSENIUS

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.

K hlavním projektům patří publikace edukativních DVD pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním, která mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Kampaň Ruce na prsa se zaměřuje na osvětu, prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.

Více informací o aktivitách i jednotlivých projektech na www.dialog-jessenius.cz a www.ciop.cz