Artritida

Artritidy jsou skupinou kloubních postižení způsobených zánětlivým procesem. Zánět je vlastně obranná reakce organizmu na poškození jeho buněk, a na rozdíl od artrózy může postihnout prakticky všechny orgány.

Artritidy můžeme dále rozdělit do dalších dvou velkých skupin:

  1. Artritidy septické – Jsou způsobené bakteriemi a projevující se infekcí kloubu. Tato onemocnění mohou být velmi závažná, ale naštěstí k nim dochází relativně vzácně – postihují okolo 1-2 % populace.  
  2. Artritidy způsobené revmatickým postižením – Jedná se o dlouhodobý zánět, který vzniká a je nadále udržován autoimunními mechanizmy. Tyto onemocnění postihují často stejné klouby obou končetin.

Odhaduje se, že nějakou formou artritidy je postiženo kolem 8 % populace. Je velice zajímavé, že se prakticky nevyskytuje na evropských kosterních pozůstatcích do 17. století, zatímco na americkém kontinentu lze jejich výskyt prokázat na kostrách starších i tisíce let.

Dle našeho pohledu je artróza degenerativní postižení kloubu, které je vede k nevratnému poškození kloubní chrupavky.

Artróza

Dle našeho pohledu je artróza degenerativní postižení kloubu, které je vede k nevratnému poškození kloubní chrupavky. Příčina tohoto stavu je nám buďto známa a může i dlouhodobě předcházet rozvoji artrózy  - typicky se může jednat např. o poškození kloubního povrchu úrazem, které po určitém časovém intervalu může vést k rozvoji artrózy – v tomto případě hovoříme k tzv. sekundární poúrazové artróze. Ale mnohem častěji se setkáváme v praxi s opačným jevem, kdy u nemocného diagnostikujeme pokročilé artrotické změny bez nám známé vyvolávací příčiny – v tomto případě mluvíme o primární osteoartróze. Toto onemocnění postihuje nejvíce klouby, které nesou váhu našeho těla – tj. kyčelní a kolenní klouby a dále pak drobné klouby rukou a páteř.

Obezita a artróza

Určitou roli v jejich rozvoji hrají i faktory genetické a přetěžování kloubů – např. nadváhou, což je i statisticky prokázáno, neboť pacienti postižení artrózou mají v 23 % nadváhu a v 31 % jsou obézní, kdežto pouze 16 % pacientů má normální váhu. V U.S.A více než polovina populace starší 65 let trpí artrózou, kdežto do 45 let věku jí trpí pouze kolem 8 % populace. Celkově v populaci se odhaduje výskyt artrózy kolem 12 %.