Česká republika má robustní zdravotnický systém s téměř univerzálním pokrytím pomocí systému veřejného pojištení. Nerovnosti v oblasti zdravotnictví jsou zde jedny z nejnižších na světě. Systém se skládá z pevné sítě institucí s kompetentními zaměstnanci, kteří zabezpečují spolehlivé výsledky.

Dlouhodobé priority WHO se odvíjejí od problémů s rychlým stárnutím populace, dále od rostoucí potřeby systému chronické a komunitní péče a od rostoucích cen zdravotnických služeb a nedostatku lékařů a sester. Celková částka vynakládaná na zdravotnictví představuje okolo 7,5 % z HDP, což je stále pod průměrem zemí Evropské unie. Průměrný věk dožití je v Česku o dva roky nižší než v zemích na srovnatelné úrovni, což poukazuje na potřebu zlepšit zejména kvalitu prevence.

Dlouhodobé priority WHO se odvíjejí od problémů s rychlým stárnutím populace, rostoucí potřeby systému chronické a komunitní péče a od cen zdravotnických služeb.

Nově vznikající technologie využitelné pro management zdravotního systému umožňují péči o pacienty zrychlit i zefektivnit. Neustálé zlepšování služeb je podmíněno pokročilou evidencí a bází nejnovějších vědomostí a znalostí.
Systémové změny musí být hospodárně zvážovány z hlediska příjmů i výdajů. Tento postup je nezbytný jak k udržení dosavadní úrovně zdravotnických služeb, tak k dosažení strategického rámce Zdraví 2020 a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

WHO podporuje úsilí české vlády udržet široce dostupný systém s vysokým pokrytím pacientů. Našimi hlavními aktivitami je poskytovat poradenství při tvorbě strategií, podporovat reformy, umožňovat kontinuální vzdělání a spolupráci s ostatními.