Dnešní stav je výrazně lepší a v mezinárodním srovnání dosahuje ČR velmi dobrých výsledků. Podle publikace GLOBOCAN 2018 už nejsme na nejvyšších příčkách v mortalitě a incidenci. Úmrtnost na kolorektální karcinom dlouhodobě klesá a v poslední dekádě pozorujeme pokles úmrtnosti
o 30 %. Pětileté relativní přežití pacientů v ČR se postupně prodlužuje a je vyšší ve srovnání s východní Evropou.

„Praktiční lékaři chystají kampaň, aby pacienti věnovali větší pozornost screeningu kolorektálního karcinomu.“

V roce 2019 prochází screening v ČR zásadní změnou. Přechodem
na kvantitativní imunochemické testy, které jsou jednoduché
a uživatelsky přístupné
pro lékaře i pacienty, posunujeme náš screening na vyšší úroveň. Standardizované testy přinášejí vyšší bezpečnost, zlepšují nákladovou efektivitu a především průchodnost screeningového programu.
Od 1. 1. 2020 bude možno provádět testování stolice
na okultní krvácení pouze na přístroji v POCT režimu v ordinaci praktického lékaře či gynekologa, případně v laboratoři. Role lékaře primární péče v provádění screeningu je posílena. Stojíme před zásadní výzvou zvýšit pokrytí populace screeningem. Současných 30 % znamená v rámci Evropy solidní výsledek, ale za absolutní špičkou pořád zaostáváme. Praktičtí lékaři proto chystají kampaň, která osloví pacienty, aby věnovali tomuto vyšetření větší pozornost.