Nebezpečí plicní rakoviny spočívá v tom, že, se dlouho vyvíjí zcela bez příznaků.

Jaká jsou největší nebezpečí rakoviny plic a jak dlouho trvá diagnostika od prvních příznaků?

Nebezpečí plicní rakoviny (karcinomu plic) spočívá v tom, že, se dlouho vyvíjí zcela bez příznaků a zpravidla se promešká možnost nádor zcela vyléčit, přesněji řešeno odstranit chirurgicky. Bez příznakové období může trvat měsíce i roky v závislosti na typu nádoru. Nemoc v této fázi bývá odhalena spíš náhodněpři vyšetření plic z jiných důvodů. Může to být předoperační vyšetření, jiná plicní nemoc nebo úraz, případně preventivní prohlídka.První příznaky karcinomu plic bývají nenápadné, jsou to kašel, bolesti na hrudníku nebo námahová dušnost. Nemocní jsou často kuřáci a nevysvětlují si potíže jako příznak nemoci, což může být zásadní chyba. Varovným příznakem je vykašlání hlenu s krví, které nemocné k lékaři již většinou přivede urychleně. Optimální doba od návštěvy plicního lékaře do stanovení přesné diagnózy by neměla být delší než jeden měsíc. V reálném životě však může dojít k celé řadě obtížnějších situací, což může diagnostiku z objektivních důvodů zkomplikovat a prodloužit.

 

Jaké jsou aktuálně dostupné možnosti léčby tohoto onemocnění?

Možnosti léčby závisí na mnoha okolnostech. Jednak jde o celkový stav pacienta a jednak o charakteristiky nádoru. Kdykoliv je možné a smysluplné odstranit nádor chirurgicky, snažíme se tak učinit co nejdříve.Bohužel k tomu dochází u méně než 15 % nemocných a většina nemocných bývá především z důvodů rozsahu nádoru léčena systémovou léčbou, u části je možné použít i radioterapii (ozařování). Systémovou léčbou myslíme chemoterapii, biologicky cílenou léčbu a v poslední době i imunoterapii. Každá z nich má své konkrétní místo a indikaci, mohou se také kombinovat.

 

Zmiňujete novinky, jako je biologická léčba a imunoterapie. Mohl byste je přiblížit na případě karcinomu plic?

Biologicky cílená léčba je novější postup, který poskytuje některým nemocným podstatně lepší vyhlídky než klasická chemoterapie, a to jak po stránce účinnosti tak i snášenlivosti. Musíme si ale uvědomit, že není vhodná pro všechny nemocné. Tato léčebná metoda je volena podle typu nádoru a jeho genetických vlastností.Jde o nízkomolekulární látky, které se cíleně navážou na specifické receptorové struktury nádoru, čímž zablokují nekontrolovaný buněčný růst. Bohužel pomocí biologicky cílené léčby dokážeme ovlivnit méně než 15 % plicních nádorů. Léčba je velmi dobře snášena, nesetkáváme se u ní s vypadáváním vlasů nebo zvracením, jako tomu bývá u klasické chemoterapie. Podává se většinou formou tablet a nemocní mohou žít velmi kvalitní, plnohodnotný život.

Biologická léčba a imunoterapie jsou novější postupy, které poskytují některým  nemocným lepší vyhlídky než klasická chemoterapie.

Zcela novým léčebným směrem karcinomu plic se stala onkologická imunoterapie.Tato léčba využívá nový princip zásahu do protinádorové imunity. Jde vlastně o velmi specifické protilátky, které utlumí mechanismy bránící rozpoznání nádoru buňkami imunitního systému. Tyto buňky se aktivují a nádor ničí.Imunoterapie se aplikuje nitrožilně, nicméně je velmi dobře tolerována a výskyt nepříznivých vedlejších reakcí je nízký. Doposud se podávala až po selhání chemoterapie, ale od března t.r. je možné ji nasadit již jako léčbu v první linii.Opět je to jen u některých pacientů, jejichž nádor má charakteristiky určující vysokou pravděpodobnost léčebného úspěchu.