Euronics
Může sušička prádla zmírnit alergie?
Může sušička prádla zmírnit alergie?

Určitě. Sušička vám díky odstranění prachových částic z prádla pomůže zbavit oblečení největších alergenů jako jsou pyly, roztoče, plísně a zvířecí srst.

Tyto změny se vyvíjejí v důsledku nedostatečného kontaktu s nejrůznějšími mikroorganizmy, zvýšené hygieny, zvýšeného používání antibiotik a vstupu nových chemických látek jak do potravy, tak do prostředí našich domovů.

Je odhadováno, že jen alergická rýma a astma se podílí v Evropě každý rok na více než 100 miliónů dnů pracovní neschopnosti a zameškaných dní ve škole.

Statistika
Sto padesát miliónů občanů EU trpí chronickým alergickým onemocněním. Některé prognózy uvádí, že do roku 2025 bude mít některou formu alergie až neuvěřitelných 50 % obyvatel EU. Alergická onemocnění mají negativní dopad na kvalitu života a produktivitu. Je odhadováno, že jen alergická rýma a astma se podílí v Evropě každý rok na více než 100 miliónů dnů pracovní neschopnosti a zameškaných dní ve škole. Přesto je častá představa veřejnosti o alergiích taková, že se jedná sice o nepříjemná, ale nezávažná onemocnění.

„Pozor na alergii“
V rámci Evropské unie zahájila v roce 2014 Evropská akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) kampaň s názvem „Pozor na alergii“ (Beware of Allergy).

Osvěta cílí na 3 klíčové oblasti:

  • Prevence alergií
  • Včasná diagnóza
  • Správná léčba

Pokud by pacienti byli vhodně a včasně léčeni efektivní léčbou, ročně by bylo možné ušetřit až 142 miliard eur.

Až 4 % naší populace trpí projevy potravinové alergie. V dětské populaci jsou čísla ještě vyšší. Každý rok si závažná forma alergie – anafylaxe  vyžádá několik lidských životů a každoročně je až 2 tisíce pacientů hospitalizováno pro život ohrožující anafylaktické příznaky.

Situace v ČR
Statistiky uvádějí, že v české populaci až 2,5 miliónu obyvatel trpí alergickou rýmou, máme až jeden milion astmatiků, je mezi námi 800 tisíc pacientů s atopickým ekzémem, až 4 % naší populace trpí projevy potravinové alergie. V dětské populaci jsou čísla ještě vyšší. Každý rok si závažná forma alergie – anafylaxe  vyžádá několik lidských životů a každoročně je až 2 tisíce pacientů hospitalizováno pro život ohrožující anafylaktické příznaky.

ČIPA
Tato alarmující data byla podnětem k založení celosvětové Globální iniciativy pro astma již v roce 1992 (GINA při  WHO). V ČR byla v roce 1996 založena odpovídající národní organizace Česká iniciativa pro astma (ČIPA), která se přihlásila ke strategii GINA. Jejím posláním jsou cílené edukační aktivity, které významně zvýšily povědomí o nejen o astmatu, ale taktéž o dalších alergických onemocněních. Osvěta přinesla příznivá data, neboť rozdíl mezi prevalencí příznaků a diagnostikovaným astmatem se významně zmenšil. Snížil se i počet dětských a dospělých astmatiků, které pro astma potřebují okamžitou intenzivní péči, snížila se mortalita na astma.  Další edukace je určitě potřeba v oblasti potravinových alergií a v tématu ohrožující anafylaxe.