Dotazník
Alergie a vy
Alergie a vy

Alergická onemocnění mají negativní dopad na kvalitu života a naši produktivitu. Neměli bychom je proto podnceňovat a zahájit jejich léčbu včas. Vyplňte následující dotazník a pomozte nám zjistit, jaký mají Češi přístup k problematice alergií.

Většina laiků považuje alergii a astma za dvě samostatné nemoci. Přesto je mezi nimi určitá spojitost. Můžete ji přiblížit a vysvětlit, jak vzniká?
Alergie je stav změněné imunitní odpovědi. Imunitní systém alergika reaguje neadekvátně prudce na různé podněty z prostředí, které nealergik toleruje bez povšimnutí. Na základě této poruchy se pak mohou rozvíjet různá onemocnění, mezi něž patří i alergická rýma a průduškové astma. Astma a alergie tedy spolu úzce souvisí a vyskytují se společně u mnoha nemocných. Astma však může vznikat i jinými mechanizmy. Proto platí, že ne každý astmatik je alergický a zdaleka ne každý alergik trpí průduškovým astmatem.

Spouštěčem reakce může být takřka cokoli. Jaké jsou ty nejčastější látky způsobující alergickou rýmu a astma?
Dýchacími cestami se do našeho organizmu dostává celá řada různých látek obsažených ve vzduchu. Vdechované částice ulpívající na sliznici jsou ve skutečnosti nosiče alergenů, které se z nich později uvolní a zahájí alergickou reakci. Nejvýznamnější inhalované alergeny jsou na povrchu pylových zrn, ve sporách plísní, ve výměšcích nebo tělíčkách roztočů. Zdrojem alergenů jsou také domácí zvířata.

Jaké způsoby léčby alergických chorob dýchacích cest se v současnosti pacientům nabízí?
Běžně užívané léky dělíme v zásadě na dvě skupiny. První jsou léky k okamžitému odstranění alergických obtíží. Jsou určeny k rychlé úlevě od náhle vzniklých příznaků při setkání s alergenem, například záchvatů kýchání, svědění sliznic, vodnaté sekrece, svědění a slzení očí nebo náhlého pocitu dušnosti. Druhou, důležitější skupinu, představuje soustavná preventivní protialergická léčba, kterou podáváme pacientům dlouhodobě k potlačení alergického zánětu v postižených orgánech.

Preventivní léčbu užívá pacient soustavně, pokud je dlouhodobě vystaven působení alergenu, a to i v době, kdy nemá potíže.

Jak probíhá preventivní protialergická léčba?
Preventivní léčbu užívá pacient soustavně, pokud je dlouhodobě vystaven působení alergenu, a to i v době, kdy nemá potíže. Typ a dávku preventivně užívaného léku stanovuje lékař na základě důkladného vyšetření dýchacích cest. Na pacientovi pak je, aby navržený léčebný plán skutečně dodržoval – což je někdy velký problém. Po vynechání léčby se obtíže obvykle vracejí a hrozí riziko závažných komplikací. Důležitou součástí dlouhodobého léčebného plánu je i dodržování bezalergenového režimu, případně specifická alergenová imunoterapie.

Alergenovou imunoterapií, správně specifickou alergenovou imunoterapií neboli SAIT, navozujeme toleranci alergenu. SAIT je jediná léčba, kterou můžeme ovlivnit samotnou podstatu alergických chorob.

Jednou z účinných metod léčby je alergenová imunoterapie. Jaké může přinést výsledky?
Alergenovou imunoterapií, správně specifickou alergenovou imunoterapií neboli SAIT, navozujeme toleranci alergenu. SAIT je jediná léčba, kterou můžeme ovlivnit samotnou podstatu alergických chorob. Imunitní systém dobře léčeného alergika je po ukončení této léčby schopen tolerovat alergen a vnímá jej stejně jako imunitní systém zdravého člověka. Po setkání s tímto alergenem se pak nerozvine alergická reakce spojená s typickými obtížemi. SAIT nejčastěji užíváme právě k léčbě přecitlivělosti na inhalované alergeny, která je příčinou alergické rýmy a astmatu. Velmi účinná je i v léčbě alergie na včelí a vosí žihadlo, na jejímž základě může vzniknout až životu nebezpečná anafylaktická reakce.

Co představuje podstoupení alergenové imunoterapie pro pacienta?
Podstatou SAIT je dlouhodobý přísun alergenu do organizmu v přesně stanovených dávkách a intervalech. Dá se říci, že imunitní systém alergika si touto cestu na alergen přivyká. Důležité je správně vybrat právě ten alergen, který je hlavní příčinou pacientových obtíží. Někdy to není jednoduché, protože alergik je většinou současně přecitlivělý na více druhů alergenů. Specifická alergenová imunoterapie vyžaduje vždy dobrou spolupráci pacienta a lékaře – vytvoření tolerance alergenu je dlouhodobý proces trvající několik let. Zlepšení stavu pacienta se snížením spotřeby dalších protialergických léků lze očekávat nejdříve po několika měsících soustavné léčby.

Pro většinu alergenů užíváme roztoky aplikované do úst speciálním dávkovačem. Extrakty pylů travin a nově i roztočové alergeny jsou k dispozici také v tabletové formě.

Jakým způsobem se podávají při alergenové imunoterapii léky a jak často musí být užívány?
Nejdéle užívaná a také nejprověřenější je injekční forma SAIT. V současné době se užívají depotní injekce, z nichž se alergen aplikovaný do podkoží uvolňuje postupně, což umožňuje prodloužený interval mezi jednotlivými udržovacími dávkami (obvykle 1x za 4-6 týdnů). Srovnatelný účinek má podání alergenu pod jazyk a jeho vstřebání ústní sliznicí. Pro většinu alergenů užíváme roztoky aplikované do úst speciálním dávkovačem. Extrakty pylů travin a nově i roztočové alergeny jsou k dispozici také v tabletové formě. Obě tyto neinjekční formy léčby jsou velmi dobře snášeny. Pro pacienty představuje aplikace doma bez nutnosti návštěvy lékaře velký přínos daný především značnou úsporou času. Frekvence podávání je obvykle 1 x denně nebo obden.

Představuje alergenová imunoterapie v současnosti běžný, nebo spíše výjimečný způsob léčby?
Česká republika patří k zemím, kde je SAIT užívána již velmi dlouho a v současné době je řazena k zcela běžným léčebným postupům. Důvodem, proč je někdy považována za něco výjimečného a nestandardního, je pouze to, že na rozdíl od ostatních farmak není tento druh léčby paušálně vhodný pro všechny alergiky. Užití SAIT navrhuje alergolog přísně individuálně s ohledem na typ přecitlivělosti, na typ a stupeň onemocnění, případně na přítomnosti různých zdravotních komplikací.

Česká republika patří k zemím, kde je SAIT užívána již velmi dlouho a v současné době je řazena k zcela běžným léčebným postupům.

Mají na tuto léčbu z pojištění nárok všichni pacienti?
Nárok na léčbu a její úhradu ze zdravotního pojištění mají u nás všichni pacienti, pro něž je tato léčba vhodná. Finanční spoluúčast pacienta představuje jen zlomek celkové ceny léčebných sérií, výše záleží samozřejmě na typu léku. Větším problémem než doplatky bývá často spíše neochota pacienta dlouhodobě spolupracovat na léčbě, která trvá několik let, a jejíž efekt se nedostavuje ihned.

Pomáhá alergenová imunoterapie i pacientům, u nichž se alergie už delší dobu zhoršuje?
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Specifická alergenová imunoterapie je schopna navodit toleranci právě jen toho alergenu, který podáváme (odtud specifická). U pacientů s alergickou rýmou bylo prokázáno, že včasné podání SAIT léčí alergickou rýmu, ale také brání rozvoji alergického astmatu. U pacientů s alergickou rýmou a již rozvinutým alergickým astmatem příznivě ovlivňuje průběh obou onemocnění. Rovněž je schopna zabránit rozvoji polyvalentní alergie, tedy brání rozšíření alergie z jednoho na další alergeny. Právě proto je doporučováno začít s léčbou včas. U pacientů se silnou alergií na mnoho alergenů současně nebo s komplikovaným průběhem alergického onemocnění je léčebný efekt nejistý a léčbu SAIT spíše nezahajujeme.

Můžeme se těšit, že už v průběhu tohoto roku budou mít naši pacienti k dispozici skutečně celé spektrum současné nabídky kvalitní roztočové alergenové imunoterapie.

Jak může imunoterapie pomoci lidem trpícím alergii nebo astmatem spouštěným v důsledku alergické reakce na roztoče?
Přecitlivělost na roztoče je častou příčinou celoroční alergické rýmy a průduškového astmatu. Alergenovou imunoterapii v tomto případě podáváme kontinuálně po dobu 3-5 let. Zatím jsou u nás k dispozici jak kvalitní depotní injekce, tak pod jazyk podávané roztoky. Světovou novinkou jsou roztočové tablety, které se v ČR dostanou do lékáren po dokončení administrativního procesu úhrady. Můžeme se těšit, že už v průběhu tohoto roku budou mít naši pacienti k dispozici skutečně celé spektrum současné nabídky kvalitní roztočové alergenové imunoterapie.