Po jídle může glykémie lehce stoupnout, ale neměla by přesáhnout hodnotu 7,8. O jasném diabetu hovoříme, když jsou hodnoty po jídle vyšší než 11,1 mmol/l. Při mezních hodnotách se jedná o tzv. poruchu glukózové tolerance.

Ročně je nyní zjištěno téměř 115 000 nových případů.

Diabetes na vzestupu

Počet pacientů s diabetem v posledních letech stále narůstá a blíží se v současné době 900 000. Ročně je nyní zjištěno téměř 115 000 nových případů. Mnohé z nich postihují tzv. pozdní komplikace diabetu, mezi něž patří zejména ischemická choroba srdeční, mozková mrtvice, postižení očí, ledvin a nervů. Zhoršená citlivost končetin a cévní poškození může být příčinou syndromu diabetické nohy.

Hlavní úlohu při udržování glykémie má hormon inzulín, který se tvoří v tzv. beta-buňkách Langerhansových ostrůvků. Aby nevznikl diabetes, musejí být splněny dvě podmínky: Je potřeba, aby beta-buňky Langerhansových ostrůvků byly schopné vytvářet dostatečné množství inzulínu, a současně aby cílové tkáně a orgány, mezi něž patří zejména svaly, játra a tělesná tuková hmota, byly vůči působení inzulínu citlivé.

Nemocných s diabetem typu 2. je většina, asi 85 %.

Diabetes mellitus 2. typu

Malá citlivost vůči působení inzulínu je typická zejména pro tzv. diabetes mellitus 2. typu. Tuto poruchu se beta-buňky nejprve snaží překonat zvýšenou sekrecí, ale později mohou selhávat a nakonec i zanikat. I když vlohy pro tento typ diabetu mohou být vrozené, rozvoj onemocnění urychlují obezita a nedostatek pohybu. Pro léčbu diabetu 2. typu sice existuje nyní řada účinných léků, které podporují sekreci inzulínu a zlepšují jeho účinnost, ale jejich působení bývá málo platné, pokud pacient zásadně nezmění svůj životní styl. Nemocných s tímto typem diabetu je většina, asi 85 %.

Diabetes mellitus 1. typu

Druhou nejčastější formou je tzv. diabetes mellitus 1. typu. Jeho příčinou je přímý zánik beta-buněk pankreatu, a to nejčastěji v důsledku autoimunitního poškození. Vzniká častěji u dětí a mladých osob. Pacienti jsou celoživotně odkázáni na injekční léčbu inzulínem. Správné dávkování inzulínu v posledních letech usnadňují nové technologické objevy, které dovolují hladiny krevního cukru kontinuálně měřit.

Existují i jiné vzácnější formy diabetu, např. v průběhu těhotenství nebo v důsledku onemocnění celé slinivky břišní. I pro ně platí, že důsledná kontrola diabetu má zásadní význam pro ochranu před pozdními komplikacemi.