Lidé, kteří cukrovku mají, by si měli provádět pravidelné měření glykémie pomocí osobních glukometrů. Tyto přístroje měří krevní cukr z malé kapky krve získané nepatrným vpichem pomocí speciální autolancety do jednoho z konečků prstů. Množství krve nutné pro jedno měření se v posledních letech výrazně snížilo, dnešní moderní glukometry jsou schopny změřit glykémii i z objemů menších než 1 mikrolitr.

Bylo prokázáno, že existuje nepřímá úměrnost mezi průměrným počtem glykémií změřených během dne a rizikem časných i pozdních diabetických komplikací, tedy čím častěji se člověk s diabetem měří, tím lepší má prognózu.

Glykémie v optimálním rozmezí

Cílem léčby cukrovky je dlouhodobé udržení glykémie v optimálním rozmezí. Dosažení tohoto cíle tedy není možné bez pravidelného měření glykémie. Na základě výsledků může člověk s diabetem včas reagovat na nepříjemné kolísání glykémie a vyvarovat se příliš nízkých hodnot (hypoglykémií) i neadekvátně vysokých glykémií (hyperglykémií). Oba tyto stavy jsou pro člověka s diabetem nebezpečné. Pokud nastávají často, je třeba změnit strategii léčby diabetu, upravit dávkování inzulínu nebo jiných léků. Bylo prokázáno, že existuje nepřímá úměrnost mezi průměrným počtem glykémií změřených během dne a rizikem časných i pozdních diabetických komplikací, tedy čím častěji se člověk s diabetem měří, tím lepší má prognózu.

Proto byly v posledních několika letech vyvinuty tzv. kontinuální monitory glykémie.

Kontinuální monitory glykémie

I velmi časté měření (u dětí doporučujeme měřit glykémii až osmkrát denně) však neposkytuje úplný obraz o situaci. Zejména u osob s diabetem I. typu, kteří jsou léčeni inzulínem, se glykémie může měnit velmi rychle, v řádu minut. Proto byly v posledních několika letech vyvinuty tzv. kontinuální monitory glykémie. Tyto přístroje upozorňují na hrozící hypo- a hyperglykémie a osobám s diabetem umožňují na ně včas reagovat. Nejmodernější přístroje bezdrátově komunikují s inzulínovou pumpou, která na základě výsledků automaticky přizpůsobuje dávkování inzulínu a výrazně tak pomáhá stabilizovat glykémie. Je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude možné úplné spojení těchto dvou technologií, což by zásadním způsobem usnadnilo život pacientů s diabetem a zcela změnilo jejich prognózu.