Cukrovka a přidružená onemocnění

Cukrovka je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty a selhání ledvin.

Převážná většina pacientů má tzv. cukrovku 2. typu. To je onemocnění spíše středního až staršího věku, jehož riziko zvyšuje přítomnost nadváhy či obezity, snížená fyzická aktivita, nezdravá strava či stres. Dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi mohou mít celou řadu vážných zdravotních důsledků tzv. chronických diabetických komplikací. Dochází jednak k urychlení aterosklerózy větších tepen, která se může projevit srdečním infarktem, mozkovou mrtvicí nebo zužováním cév na dolních končetinách. Postižení malých cév naopak vede ke zvýšení rizika postižení očí, ledvin nebo nervového systému. Cukrovka je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty a selhání ledvin. Velmi obávaný je také tzv. syndrom diabetické nohy – špatně se hojící defekty na dolních končetinách, které mohou skončit až nutností amputace. Celkově diabetici umírají dříve než nediabetici, a to zejména na kardiovaskulární komplikace. Uvedeným komplikacím je možné předejít, pokud je cukrovka včas odhalena a dobře léčena.

Léčba diabetu

Cukrovka včas mnohdy není diagnostikována včas, protože mírné zvýšení glykémie se často projevuje jen lehce zvýšenou únavou nebo je úplně bez příznaků. Typické příznaky – zvýšená žízeň, časté močení, hubnutí, rozmazané vidění – se obvykle objeví až při výrazném zvýšení glykémie. Jediným spolehlivým způsobem jak počínající cukrovku odhalit včas, je změření hladiny cukru v krvi. To je prováděno v rámci tzv. preventivních prohlídek u praktického lékaře, kde je hladina glykémie měřena v rámci rutinního krevního odběru. V případě diagnózy diabetu by mělo být jednak zahájeno podání léků, jednak by měl být pacient poučen o změnách životního stylu. Tyto změny jsou zcela zásadně důležité pro dlouhodobý úspěch léčby.  Jejich nedodržování může naopak vést k neuspokojivým výsledkům i přes podávání adekvátních léků. Základem změn životního stylu je zvýšení fyzické aktivity a mírně redukční dieta s omezením rychle uvolnitelných cukrů a nasycených tuků, které by měla vést ke snížení hmotnosti. Zásadně důležité je i zanechání kouření.  

Pacientům léčeným inzulínem, kteří si musejí pravidelně měřit hladiny cukru v krvi, může život výrazně ulehčit použití tzv. glukózových senzorů.

Hypoglykémie

Dlouhodobý osud pacienta může výrazně ovlivnit také správná volba léčby. Starší antidiabetické léky včetně inzulínu někdy vedou ke zvýšení hmotnosti a také k nadměrnému poklesu hladiny cukru nazývaného hypoglykémie. Některé nové léky ze skupiny tzv. GLP-1 agonistů a také gliflozinů tyto nežádoucí účinky nemají a jejich podávání je spojeno se snížením hmotnosti a krevního tlaku a především snížením výskytu kardiovaskulárních komplikací. Pacientům léčeným inzulínem, kteří si musejí pravidelně měřit hladiny cukru v krvi, může život výrazně ulehčit použití tzv. glukózových senzorů. Ty pomocí malé jehličky zavedené do podkoží dokáží měřit glykémii každých 5 minut a mohou tak pacienta včas upozornit na přítomnost vysoké či naopak příliš nízké hladiny cukru.

Cukrovka je onemocnění, které nemusí vést ke komplikacím, pokud je včas diagnostikováno a dobře léčeno kombinací zdravého životného stylu a dobře vybraných léků. Špatně léčená cukrovka může být naopak příčinou závažných komplikací, které mohou nejen výrazně zhoršit kvalitu života, ale také vést k předčasnému úmrtí na kardiovaskulární komplikace. Velmi důležité je proto nezanedbávat zdravý životní styl a chodit na preventivní prohlídky, které mohou cukrovku včas odhalit.