Sdružení diabetických dětí, Prvního pluku 8, 186 00 Praha 8
info@diadeti.cz
www.diadeti.cz

Již dvacet šest let sdružení spolupracuje s pediatrickými diabetology a se sestrami z ordinací i z oddělení nemocnic v České republice. Od roku 1993 se zaměřuje na edukaci diabetických dětí, kterých je v ČR asi 3500. Provozuje  Edukační centrum pro diabetiky Praha. Více jak dvanácti set přednášek se zúčastnilo přes deset tisíc posluchačů. Přednášejícími jsou přední odborníci z diabetologie.

Nejnovější poznatky z diabetologie od pracovníků Centra diabetologie IKEM a od dalších odborníků získalo v edukačním centru také přes dva tisíce zdravotních sester.

Sdružení vydalo ve spolupráci s diabetology soupravu edukačních pomůcek, kterou posílá  svým novým členům, ordinacím pediatrickým diabetologů a oddělením nemocnic. Každoročně je souprava doplňována o novou publikaci.

V roce 2010 dosáhlo sdružení odstranění diskriminace diabetických dětí v přístupu k sociální dávce „příspěvek na péči“. V roce 2011 pomohlo prosadit do seznamu zdravotních pomůcek pro diabetiky dvojnásobný počet jehel do inzulínových per a zařadit teflonové sety k inzulínovým pumpám. Podílelo se na zvýšení počtu proužků do glukometrů na 1800 za rok.

  • Sdružení každoročně pořádá letní a zimní rekondiční pobyty spojené s edukací pro pět set diabetických dětí.
  • Sdružení se podílí také na osvětě veřejnosti články v tisku, členové sdružení se účastní pořadů v rozhlase a televizi.
  • Veškerá činnost sdružení je umožněna státními dotacemi poskytovanými Ministerstvem zdravotnictví a díky darům od sponzorů.