Diabetes I.typu

Ve vztahu k těhotenství  je nesmírně důležité, aby ženy s cukrovkou I. typu plánovaly těhotenství. Důvodem je již dlouho známý fakt, že jestliže žena s cukrovkou otěhotní v době, kdy má vysoké glykémie a její nemoc je špatně kontrolována,výrazně stoupá riziko vzniku vrozené vývojové vady u plodu. Co nejlepší kompenzace by měla být nejen v prvních týdnech těhotenství, kdy může vzniknout vrozená vývojová vada, ale i v dalších měsících. Později v těhotenství u diabetičky I. typu při špatně srovnané cukrovce může dojít  k postižení centrálního nervového systému plodu a po porodu se mohou objevit u novorozence různě závažné poruchy neurologické nebo i poruchy v duševním  vývoji. Pokud je těhotná žena s diabetem I. typu dobře kompenzována, její těhotenství probíhá většinou zcela bez problémů.

Po porodu vždy  zhodnotíme průběh těhotenství a doporučíme pacientce, jak s dalšími graviditami v budoucnosti. Kojení je jednoznačně doporučeno u všech typů diabetu v těhotenství.

Diabetes II. typu

Dalším typem diabetu v těhotenství je diabetes II. typu. Tato nemoc je záludnější než diabetes I. typu, protože nemá žádné výrazné příznaky nemoci a může dlouho probíhat zcela nepoznána. Tímto typem cukrovky jsou ohroženi především lidé s nadváhou, vysokým tlakem, zvýšenou hladinou krevních tuků, s rodinnou zátěží stejným typem cukrovky, lidé se špatnými stravovacími návyky. Dále jsou tímto typem diabetu ohroženi většinou lidé se sedavým způsobem života s nedostatečným množstvím fyzické aktivity.

Většina žen je v graviditě léčena inzulinem, po porodu se vrací k původní léčbě, což jsou převážně tablety. I ženy s diabetem II. typu by měly být sledovány a rodit v perinatologických centrech. Po porodu doporučujeme návrat zpět k původní léčbě, vždy apelujeme na význam snížení tělesné hmotnosti u nadváhy a obezity. Záludnost diabetu II. typu spočívá v tom, že velice často vůbec nevíme, že žena má cukrovku a porucha tolerance cukrů je odhalena až v průběhu těhotenství a je nezřídka považována za těhotenskou cukrovku.

Vyšetřovací postup vedoucí k diagnóze cukrovky zahajuje gynekolog, další péče se odvíjí od výsledku provedených testů.

Těhotenská cukrovka-gestační diabetes

Poslední poruchou, která je v těhotenství nejčastější, je těhotenská cukrovka. Dle současných  znalostí těhotenskou cukrovkou trpí v graviditě přibližně 15% žen. Riziky pro vznik těhotenské cukrovky jsou opět nadváha, obezita, výskyt diabetu v rodině, vysoký tlak, špatné stravovací návyky, málo fyzické aktivity, roli hraje i vyšší věk nebo přítomnost gestačního diabetu v předchozích těhotenstvích. Avšak i ženy bez rizikových faktorů mohou v těhotenství gestační diabetes dostat. Vyšetřovací postup vedoucí k diagnóze cukrovky zahajuje gynekolog, další péče se odvíjí od výsledku provedených testů.

Léčba je vždy zahájena pečlivou edukací pacientky s informací, co těhotenská cukrovka znamená pro plod i matku. Jako první doporučení pro léčbu je vždy dieta. V případě, že nestačí dietní režimy, je třeba zahájit léčbu buď tabletami snižujícícmi hladiny krevního  cukru nebo zahájit léčbu inzulinem. Těhotenská cukrovka po porodu mizí, ale je nesmírně důležité další sledování pacientky, první kontrola je doporučena přibližně 6 měsíců po porodu.