Příznaky rozvinuté cukrovky zahrnují hubnutí, zvýšenou žízeň, častější močení, únavu a rozmazané vidění. Cukrovka 2. typu však může dlouho probíhat prakticky bez příznaků a odhalí ji až změření cukru v krvi.

Pokud není cukrovka dobře kompenzována, může dojít k rozvoji tzv. chronických komplikací. K tomu obvykle dochází u pacientů, kteří dostatečně nedodržují léčbu nebo dietní a režimová opatření případně nejsou dostatečně intenzivně léčeni.

Komplikace cukrovky zahrnují poškození ledvin, očí a nervů, v krajním případě až selhání ledvin či slepotu. Cukrovka také výrazně zvyšuje riziko tzv. kardiovaskulárních komplikací – srdečního infarktu, cévních mozkových příhod a ucpání tepen na dolních končetinách. To může v nejhorším případě vyvrcholit až nutností amputace dolních končetin – tzv. syndrom diabetické nohy.

Měli bychom žít zdravě, pravidelně cvičit a nepřejídat se.

Co můžeme udělat, abychom se vyhnuli tomuto onemocnění a případně vzniku chronických komplikací, pokud cukrovku již máme? Zatímco prevence cukrovky 1. typu není známá, u mnohem častější cukrovky 2. typu můžeme pro její prevenci udělat mnoho. Měli bychom žít zdravě, pravidelně cvičit a nepřejídat se. Od věku 40 let bychom měli jednou ročně chodit na preventivní prohlídky spojené s odběrem krve včetně stanovení hladiny cukru.

Pro pacienty s cukrovkou 2. typu je dnes k dispozici mnoho léků, a budeme-li poslouchat rady svého diabetologa, či praktického lékaře, který nám cukrovku léčí, můžeme se komplikacím úplně vyhnout. Hodně důležité je však také dodržování diety s omezením rychle uvolnitelných cukrů, snížení váhy a dostatek pohybu. Pokud je cukrovka spojena s výraznější obezitou, je velmi účinnou léčbou tzv. bariatrická chirurgie – tedy operace určené ke snížení hmotnosti, z nichž některé mohou vést i k úplnému vyléčení cukrovky.