1) Když onemocním, místní lékaři mně vyléčí
 

Úroveň rozvojové medicíny je místy žalostná, není dostatek léků, zdravotnického materiálu, a dokonce ani kvalifikovaných zdravotníků. V nemocnicích přístroje chybí nebo nefungují, časté jsou výpadky elektřiny.
 

2) Místní repelent v exotických oblastech je účinnější než evropský
 

Netestované repelenty nejasného složení a původu, s nečitelnou etiketou, po záruce, špatně skladované – to všechno je v rozvojových zemích běžné a zvyšuje riziko nákazy turisty.
 

3) Pokud mě kousne zvíře, seženu si místní vakcínu
 

Očkovací látky používané v rozvojových zemích jsou jen málokdy skladovány v požadovaných podmínkách. Vzácný není ani nedostatek vakcín. Jedno i druhé mohou stát cestovatele život. Lepší je chránit se už před odjezdem.
 

4) Na výskyt nemocí se zeptám po příjezdu místních obyvatel
 

S výjimkou zdravotníků nejsou místní obyvatelé o výskytu nemocí informováni dostatečně a nelze na ně spoléhat. Nákazu mohli prodělat v dětství a jsou již imunní nebo mají vyšší přirozenou odolnost.   
 

5) Jedu do ciziny jen na krátkou dobu, proto se nebudu chránit, když onemocním, vyléčí mě doma zdarma
 

Importované infekce ohrožují obyvatele i u nás doma. Ochrana svého zdraví je projevem odpovědnosti vůči sobě, ale i k okolí a společnosti obecně. Prevence, tedy zůstat zdravý, vždy bylo a bude lepší a levnější než nemoc.

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž provádí školení v první pomoci prostřednictvím svých Oblastních spolků. 

Zábavný magazín o první pomoci a zdravotní prevenci od Českého červeného kříže zde https://mladyzdravotnik.cz/