Už v roce 1796 nalezl britský lékař Edward Jenner způsob, jak se bránit proti pravým neštovicím. Všiml si, že tato smrtelně nebezpečná nemoc nikdy nepostihuje dojičky krav, které se starají o dobytek. Poté zjistil, že tito lidé se zpravidla nakazili relativně neškodnými kravskými neštovicemi. Jejich imunitní systém si díky tomu vyvinul rezistenci proti pravým neštovicím. Jenner nakazil a úspěšně ochránil nejdřív jednoho chlapce, a posléze také mnoho jiných lidí.

Biologická léčba dnes

Pokud se v současnosti bavíme o imunoterapii, nemáme pochopitelně na mysli přenášení chorob z dobytka na člověka. Princip ale zůstává stejný – přimět vlastní imunitní systém, aby se obrnil proti nemoci. Také existují biologická léčiva, která mají podobu uěle vyrobených bílkovin. Biologická léčiva můžeme zařadit do dvou kategorií. Do jedné spadají léčiva vytvořená na bázi bílkovin podobných bílkovinám tvořeným v lidském organismu, například inzulín. Druhou kategorii biologických léčiv tvoří umělé protilátky. Úspěšné použití monoklonálních protilátek se v posledních letech velmi rozšířilo. Používají se především při autoimunitních onemocněních, čím dál více se používají i při léčbě některých typů rakoviny.

Biologická léčba autoimunitních zápalových onemocnění představuje významný pokrok, i když je stále určité procento pacientů, kterým tato léčba pomáhá jen málo. Naštěstí vývoj nestagnuje.

Naděje pro více pacientů

Osobně jsem přispěl hlavně k biologické léčbě autoimunitních onemocnění. Moje laboratoř na lékařské fakultě New York University přispěla k vývoji prvního biologického léku, který byl úspěšně použitý při léčení Crohnovy choroby a revmatoidní artritidy. Biologická léčba autoimunitních zápalových onemocnění představuje významný pokrok, i když je stále určité procento pacientů, kterým tato léčba pomáhá jen málo. Naštěstí vývoj nestagnuje. Stále přibývají nové formy biologických léčiv. Věřím, že v blízké budoucnosti bude biologická léčba efektivnější, než je dnes, a tak pomůže většímu okruhu pacientů. Existuje naděje, že současná vysoká cena biologických léčiv se díky zlepšeným technologiím a zvýšené konkurenci bude postupně snižovat. I když už se na výzkumu aktivně nepodílím, nadále sleduji rozvoj vědy v oboru biologické léčby a mám radost z jejího pokroku.