Jak funguje biologická léčba u onkologických pacientů?

Biologická, nebo lépe cílená, léčba je zaměřená na určitý terč na povrchu nebo uvnitř nádorové buňky. Rozpozná tak, která buňka je zdravá a která patří k nádoru a zničí jen ty, které obsahují příslušný cíl, čímž zabrání růstu a šíření nádoru. Terapie pak tolik nepoškozuje zdravé tkáně a má méně nežádoucích účinků než například chemoterapie.

Biologická léčba představuje nejčastěji monoklonální protilátky nebo malé molekuly zacílené jen na nádorové buňky, obsahující určitý cílový marker.

Jaký je rozdíl mezi biologickou léčbou a chemoterapií?

Chemoterapie jsou různé chemické látky, které poškozují klíčové buněčné struktury související s dělením a růstem buněk. Působí na všechny rychle se dělící buňky, a proto je léčba chemoterapií spojená s řadou nežádoucích účinků, jako je ztráta vlasů, pokles bílých krvinek, poškození sliznic atp. Biologická léčba představuje nejčastěji monoklonální protilátky nebo malé molekuly zacílené jen na nádorové buňky, obsahující určitý cílový marker. Obě léčebné strategie se v onkologii často kombinují. Důvodem je různorodost nádoru, který neobsahuje jen buňky s cílovou strukturou, které umí zničit biologická léčba. Chemoterapie pak zlikviduje ty ostatní, které by jinak biologická léčba minula.

Biologická léčba má velmi široké spektrum využití jak u hematologických malignit, tak i solidních nádorů.

Na léčbu jakých nádorových onemocnění se biologická léčba využívá?

Biologická léčba má velmi široké spektrum využití jak u hematologických malignit, tak i solidních nádorů. Nejstarší léčebnou možností jsou monoklonální protilátky rituximab a trastuzumab. Biologickou léčbou můžeme léčit lymfomy, karcinom prsu, ledviny, plic, žaludku, vaječníků i řadu dalších nádorů.

Dosahuje biologická léčba nádorových onemocnění lepších výsledků než léčba konvenční?

Většina molekul biologické terapie se zatím používá v léčbě velmi pokročilých nádorů, takže dosahuje především prodloužení života. Beznadějnou fázi nevyléčitelného nádoru posunula do fáze chronického onemocnění pacientů s dobrou kvalitou života. Ty cílené léky, které už můžeme využívat v zajišťovací léčbě časných nádorů, ale zachraňují život velkému počtu nemocných.

Jak je biologická léčba onkologických pacientů v současné době rozšířená?

V léčebném arzenálu českých a moravských komplexních onkologických center je široké spektrum cílených biologických preparátů v podobném rozsahu, jako je to i jinde v Evropě.  V rámci klinických studií se testuje řada dalších biologických léků, které postupně pronikají do nových léčebných indikací. Závažným problémem je vysoká cena této účinné terapie, která s nástupem nových léků a možností jejich  kombinací, stále roste.