Zdravotníci nám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nabízejí možnosti, jak naše zdravotní potíže odstranit nebo zmírnit, případně jak jim předcházet. Rady zdravotníků můžeme pouze pasivně přijmout a řádně je dodržovat, pak mluvíme o „compliance k léčbě“. Avšak neznalost – nepochopení příčiny a důsledků onemocnění − bývá hlavním důvodem toho, proč především u nemocí s „neviditelnými“ příznaky, jako je např. vysoký tlak nebo porucha odbourávání tuků, léčebný režim často nedodržujeme. Stejné důvody vedou k podceňování preventivních prohlídek a opatření. Přitom následky některých chorob bývají fatální, a ne každý dostane druhou šanci. Proto je z hlediska dodržování léčebných doporučení daleko efektivnější, pokud alespoň zčásti svému onemocnění porozumíme, jedná se o naši „adherenci k léčbě“. Není-li nám vše jasné, aktivně se ptejme – pro některé odborníky totiž není jednoduché tlumočit odborné téma laikovi tak, aby mu porozuměl. Zajímejme se o možnosti preventivních opatření. K racionalizaci naší léčby významně přispívá, pokud všichni lékaři, které navštěvujeme, o sobě vědí.

Neznalost – nepochopení příčiny a důsledků onemocnění − bývá hlavním důvodem toho, proč především u nemocí s „neviditelnými“ příznaky, jako je např. vysoký tlak nebo porucha odbourávání tuků, léčebný režim často nedodržujeme.

Poznejme své léky a důvody, proč je užíváme.

Správné užívání léků je jedním z těch důležitých úkolů, které každodenně leží jen na nás. Léky neužíváme pro radost lékaře, jsou účinným pomocníkem k řešení našich vlastních zdravotních obtíží. Pokud nám medikace přináší nepříjemné situace, informujme lékaře. K racionalizaci farmakoterapie může přispět klinický farmaceut,
který ve spolupráci s lékařem dokáže minimalizovat nežádoucí účinky medikace a vliv lékových interakcí. Dobrá snášenlivost, jednoduchost užívání medikace a pochopení, proč užívám každou tabletu, významně přispívá k dodržování léčebného režimu. Jak říká staré latinské přísloví: „scientia est potentia“ − vědění je moc.